Nummõr' 208
Piimakuu 15. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
 • Uudissõ
   
 • Otsitas umakiilset jalgpallihümni
 •  
 • Haanin opati sannan lihha suidsutama
 • Märgotus
   
 • Tamra Kait: võrokiilne lugu tulõ sis, ku midägi süäme pääl om
 •  
 • Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
 • Elo
   
 • Evari edimäne haabjas
 •  
 • Pudropaa-imänd kiit putro lahkõ käega
 • Juhtkiri: Uma süük om tuu kõgõ parõmb!
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Riik oppas raha kaotamist!
    
   
  Ruitlasõ Olavi, tiidjämiis 
    
  Ütspäiv saisi üten Võro poodin leti man ja oodi, et kaupmiis põrmandu päält pistü tulnu. A tä es tulõ, otsõ midägi riiolidõ alt ja korrut’ õnnõ umaette, et: «P...e raisk!» ja «P...si raisk!»

  Minno naas’ asi huvitama. Nuu paar havvõlanti, midä ma ostma tulli, lätsi meelest. Midägi väega tähtsät pidi müüjäl är kaoma, ku inemine niimuudu põrmandut piten ruumas, et täl eloga inämb määnestki kokkoputmist ei olõ.

  Sõs tull’ tõnõ miis tälle mano ja küsse, et mille sa, kainõ inemine, käpile olõt? «Viissada kruuni!» kähisi kaupmiis õnnõtulõ. «Tuul puhksõ lavva päält maaha ja niimuudu, et inämb ei lövvä!» Kipõn aigo ildamba olli joba kats miist käpile. Kats säänest suurt ja kimmäst tätoveeringidega mehepulli.

  Saisi viil tubli viis minotit, mu taadõ naas’ saba tekkümä. «P...e raisk, p...si raisk!» pobisi kaupmiis põrmandu päält. «P...i raisk, p...e raisk!» pobisi assistent mano. Järekõrd kogosi hinnäst, kai tuud kõikõ päält ja pidi henge kinni.

  «Hää et sa parhilla 500 kruuni kaotit. Tuu elät üle,» ütel’ papi mu takast ja arvas’: «Tulõva aasta om euro, sõs panõt nööri kaala, ku tuul 500 är puhksas...»

  Lätsi poodist vällä ja es olõ kuri. Ku raha är kaos, võit veidükese hindäst vällä minnä külh. Näütüses tuu pääle, et Eesti riik ostsõ Estonian Airi. Pia pankrotin lindamisfirma, miä sai 2008. aastal 170 ja 2007. aastal 52 miljonni kruuni kahh’o. Kiä tuud siibuga ullimajja üllen pidämä nakkas?

  Üle 100 miljoni masnu Vabahussammas pill hindä külest klaasitsit sainaplaatõ. Mullõ tunnus, et sambal om häbü.

  Vabahussõda esi massõ arvamisõ perrä 42–62 miljonni ruublit. Kuldruublit külh, a õks om vahekõrd paigast är. Nüüt tellitäs sambalõ 10,2 miljoni iist vahtsõnõ valgus.

  Kiä tuu kinni mass? Loodati tšehhe käest midägi tagasi saia? Lugõgõ Shvejki, sõs saati arvo, kellega teil tšehhe puhul tegemist om!

  Eelektri hind nõsõs. Eelektrit om riigin veidemb tarvitama naatu ja tuuga om lännü elektronnõ liigutaminõ ülekandmisliinen kallimbas. Saa sa sõs arvo: ku om rohkõmb elektronnõ vaia, pandas hinda mano, ku om veidemb vaia, pandas jälki mano!

  Ku tuu vaenõ kaupmiis, kiä must sinnä poodipõrmandu pääle viiesaalist otsma jäi, teedä saa, et täl tulõ pääle tuu jakobsoni viil umast karmanist linnujaam, vabahusõsamba valgus ja elektronnõ liigutamine kinni massa... Ei tiiä, kas nõsõski vaesõkõnõ inämb säält põrmandu päält?

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!