Nummõr' 208
Piimakuu 15. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
 • Uudissõ
   
 • Otsitas umakiilset jalgpallihümni
 •  
 • Haanin opati sannan lihha suidsutama
 • Märgotus
   
 • Tamra Kait: võrokiilne lugu tulõ sis, ku midägi süäme pääl om
 •  
 • Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
 • Elo
   
 • Evari edimäne haabjas
 •  
 • Pudropaa-imänd kiit putro lahkõ käega
 • Juhtkiri: Uma süük om tuu kõgõ parõmb!
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
   
  Timahavadsõ Võro folkloorifestivaali nimi om «Uma puu». Pääkõrraldaja Laursoni Piitre seletäs, midä folgipido aigu Võrol esierälist kaia-kullõlda om.

  Seo festivaali tunnislausõ om «Uma puu», midä tuu tähendäs?

  Tahami seo festivaaliga vällä tuvva kõik puuga köüdedü kombõ. Meil om hää nõvvuandja Kõivupuu Marju. Timä avitas meil puu-teemat vallalõ seletä ja festivaaliga köütä. Ristipuu ja kõik muu, mis meil eestläisil om olnu. Tahami, et ka vällämaa grupi kõnõlõsi uma maa puukombist. Tüütäse ka puutüütarõ. Ku varramba om olnu Liiva uulidsa pääl käsitüü- ja kunstilaat, sis seo kõrd kolimi laada keskliina, Jüri uulidsa pääle. Liiva uulits ja muusõumi huuv jääseki õnnõ tüütarri jaos.

  Kas «uma puu» tähendäs su hindä jaos ka midägi?

  No kae, ma olõ liinalats ja mändsegi puuga köüdet om rassõ olla. Kuigi mul om uma puu istutõdu külh. Illos pettäi sõsara maamaja man. Aastit tagasi suurõ laulupido aigu kävemi kah puid istutaman.

  Midä vahtsõt pidol viil om?

  Uulidsatands tandsitas seokõrd rannapromenaadi pääl. Seo om väega illos kotus! Tahami, et vällämaa rühmä opva är eesti tandsu. Neo omma kodolehe pääle vällä pantu. Valiva üte vällä ja ku alostasõ uma pääkontsõrdiga, tandsva üte lihtsä eesti tandsu: «Tõmba, Jüri!» vai «Kaara-Jaani». Kaemi, kuis näil vällä tulõ!

  Mineväaasta tuud es olõ, et timahavva om jäl kulinaarium: vällämaalasõ tegevä ummi süüke tutvas, mi ummi Võromaa ja Eesti süüke.

  Ku pall’o umma kiilt festivaalil kuulda om?

  Võro keele oppus tulõ joba mitmõndat kõrda. Pääväjuht Kõva Kalvi kõnõlõs kah kõgõ võro keelen. Timä jutt pandas ümbre inglüse kiilde. Umma kiilt ei unõhtõda ja tuud kuulõt kõrrast inämb.

  Küsse Harju Ülle

   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!