Nummõr' 208
Piimakuu 15. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
 • Uudissõ
   
 • Otsitas umakiilset jalgpallihümni
 •  
 • Haanin opati sannan lihha suidsutama
 • Märgotus
   
 • Tamra Kait: võrokiilne lugu tulõ sis, ku midägi süäme pääl om
 •  
 • Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
 • Elo
   
 • Evari edimäne haabjas
 •  
 • Pudropaa-imänd kiit putro lahkõ käega
 • Juhtkiri: Uma süük om tuu kõgõ parõmb!
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Haanin opati sannan lihha suidsutama
    
   
    
  Minevä puulpäävä võeti suitsutõt liha sannast vällä, inne tuud oll’ tettü hulga tüüd. «Üte jao lihast pandsõmi katõ nädäli iist suulvette. Nigu vanastõ tetti, kumpsõmi kanamunaga: ku muna nakas’ pääl pidämä, oll’ suul paras,» selet’ oppusõ vidäjä, Mooska turismitalo pernaanõ Veeroja Eda (pildi pääl kural). «Tõsõ jao lihast soolassimi tõsõpäävä inne suidsutamist, kats jupikõist pannimi õnnõ hainoga, suula es panõki. Kokko sai katsat-ütsät esi sorti lihha.»

  Suidsutaminõ om paras kunst ja või tulla ette vipõruisi. «Meil oll’ ilm lämmi ja tuulinõ, tuuperäst võtt’ kuuma üles,» kõnõl’ Eda. Nii tull’gi mõnõl lihatükül kammar vallalõ ja tükü olli päält suidsutamist kerembä ku võinu.

  «Suidsusannan tett liha om iks kõgõ parõmb, vanaimä kunagi tekk’ tuud,» kõnõl’ suidsutamist opma tulnu Urtsoni Kristjan Karulast Ähijärve veerest, ammõdi poolõst geoloog (kaald pildi pääl umma lihatükkü). Kristjan ütel’, et nakkas esi lihha tegema sis, ku täl savvusann valmis saa – ehitämine lätt õkvalt vallalõ.

  Lihasuidsutamisõ oppus oll’ üts Uma Meki oppuisist. Opsõ ütessä miist ja üts naanõ.

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!