Nummõr' 208
Piimakuu 15. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põlva rahvas: uma söögikraam om hää
 • Uudissõ
   
 • Otsitas umakiilset jalgpallihümni
 •  
 • Haanin opati sannan lihha suidsutama
 • Märgotus
   
 • Tamra Kait: võrokiilne lugu tulõ sis, ku midägi süäme pääl om
 •  
 • Laursoni Piitre: mu uma puu kasus sõsara moro pääl
 • Elo
   
 • Evari edimäne haabjas
 •  
 • Pudropaa-imänd kiit putro lahkõ käega
 • Juhtkiri: Uma süük om tuu kõgõ parõmb!
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
   
  Otsitas umakiilset jalgpallihümni
   
  Põlva jalgpalliklubi Lootos taht olla edimäne Eesti jalgpalliklubi, kinkal om kodonukakiilne hümn. Tuu saamisõs tetti võistlus: võrokeelitsit hümne oodõtas seo kuu 21. pääväni (21.06).

  «Edimäne mõtõ oll’, et kes sis viil,» plaan tunnõt spordiluulõtaja Contra kimmähe Lootosõlõ hümni vällä pakku. «A looda, et tulõ iks konkurente kah ja klubi saa hindäle nii hümni ku ka näütüses võitluslaulu, sis om viil vägevämb!» Tä selet’, et Inglüsmaa jalgpallimiiskundõl omma päält hümni ka tõsõ laulu, midä tribüüni pääl lauldas.

  Määne sõna lätt riimi nimega Lootos? Tuuga jäi Contra kõrras hättä, a sis ütel’ kavalahe: ««Kaotus!» Kiäki piät jo kaotama, a esihindäst mõista olõ-i tuu Lootos!»

  Jalgpalliklubi Lootos juhatusõ liigõ, hümnivõistlusõ üts vidäjä Kaasiku Tiit om rõõmsa, et värsisepil om võistlusõ vasta huvvi. «Eelä (8.06. – UL) käve üts vanõmb paar kah mi klubiga tutvust tegemän ja lasksõ maki päält eski joba ütte hümni-variantsi,» kitt’ tä.

  Kaasiku Tiit ütel’, et klubi vahtsõt hümni lauldas edimäst kõrda pidolidsõlt suvõ lõpupoolõ, ku tetäs vallalõ klubi vahtsõnõ päähoonõ. Edespite naatas tuud laulma-mängmä inne kodomängõ ni vast ka egä kõrd, ku kodovõistkund väreti lüü.

  Konkursitüü tulõ saata helükandja pääl aadrõssilõ Piiri 1B, 63308 Põlva. Kõik klubi inemise, näide sõbra, tutva, avvostaja, luulõ- ni muusigasepä saava saata helükandja pääl kats luku. Või saata õnnõ hindä tettüid viise, millele omma kirotõdu võrokeelidse sõna.

  Klubi juhatus vali katõ nädäliga vällä kõgõ parõmba luu.Võitja luu tekij saa avvohinnas kats piledipaketti ni prii sõidu kõigilõ Eesti kuundisõ EM 2012 kodomängõlõ ja klubi fännisalli kah.

  Jalgpalliklubi Lootos om Lõunahummogu-Eesti jalgpallivitäi. 12 treeningpargin om üttekokko pia 200 suurt ni tsillokõist jalgpallimängjät. Klubi vidäjäs või pitä naisi meistriliiga võistkunda Allegro.

  Harju Ülle

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!