Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Pini, tsirgu ja süäme helü
   
  Raha ja kirriv kraam' massa-i siin ilman midägi
   
  Püttsepä Juhani, kirämiis'
   
  Mu pini käve minevä iispäävä pulman. Tull' säält kodo kolmõ jala pääl. Edimäst kurra käppä hoitsõ õkva nigu pordsõlanist tassi õhun. Nõna mant oll' kah küländ kõvva purrõ saanu. Õnnõs püssü hand iks külen.

  Sõit läts' eläjäkliinikudõ. Oll' joba illanõ õdak. Tohtrõ silest' pinni ja kumbas' käppä. Ütel', et luu ei olõki katski. Pand' sis pinile üte vallu vähämbäs võtva pritsi. Lahkõ tohtrõ oll', es võtaki mu käest hingehinda: 176 kruuni. Ma tiiä külh noid tõpratohtrõ asjo ja hindu.

  Lätsimi ussõst kinäste vällä, pini tsirdsut' vasta eläjäkliinigu nukka ja sis tä mu käest sai: «Sa, rõibõ, ümbreaeleja, olõt mu viimädse kopka är raisanu!» rüükse ma pini pääle. «Sa olõt mu vaesõs tennü!» Pini vahtsõ kurbligaidsi silmiga mu pääle ja es vasta. «Sa mõtlõt, et olõt inemine, a sa olõ-i!» jakassi ma kur'alt. «Inemine või rahaga tetä, midä taht. Sa olõ-i inemine. Sul om hand, sa olõt pini!»

  Järgmädsel pääväl läts' viil 90 kruuni, pini rohtõ iist. Sis sõitsõ maalõ sanna, et tsurgituid närve turguta. Tii pääl lätsi supõrmarkõtist läbi, et osta midägi pääle sanna jürämises.

  Sääl helkvän marketivalgusõn silmässi ütte säänest verevide triipõga hamõt, minkal oll' hind ala last 99 krooni pääle. Verrev värv' mullõ hirmsadõ miildüs, juti olli kah ilosa. Es saaki inämp silmi vallalõ tuu hammõ päält, osti ärä.

  Sann oll' hää, käve kats' kõrda lumõn. Pääle sanna naksi vahtsõt hamõt sälgä ajama. Kai, et sääne ands'ak ja laembas vinnüv om tuu hamõ. Ma, suur' ja pikk' miis', hamõ küündü vaivalt nabani.

  Kai lähembält, jagasi är, et seo hamõ om mõtõld sääntsele lühembäle ja kogokambalõ naistõrahvalõ. Noid sõnno ma ei nakkagi kirjä pandma, miä sis mu süämepõh'ast tulli! Või mu hing' oll' täüs!

  Järgmädsel pääväl mõtli, et panõ tuu hammõ palama, n'ardsus kah es tihka säänest 99-kroonist juppi võtta. Üts' hää loomu ja tugõvamba kundiga õrnõmbast suust tüükaaslanõ, kinkalõ ma umast õnnõtusõst kõnõli, pästse mu hädäst vällä, võtsõ hammõ hindäle, tuu oll' tälle õkvalt paras. Pakk' sata kruuni kah, ma es võta.

  Õdagu läts' kõtt helles, kraapsõ viimädse veeringu karmanist kokko ja lätsi hulgilattu, kon lihtsämb rahvas käü. Mõtli, et võta putli lavvaviina.

  Riiolidõ vaihõl patsiiren läts' miil' hallõs. Võtsõ pinile üte pini pildiga lihakonservi. 6.50 massõva päävälillisiimne. Noid võtsõ kats' pakki. Kündlit ostsõ kah. Mõtli, et lavvaviina võta sis, ku tulõ puul'päiv.

  Lätsi kodo, pandsõ kündle palama ja istsõ mõttin lavva veeren. Sis süüdi pinni kõrva takast, palssi pini käest andis. Tuu pand' joba haigõt käppä iks maaha kah.

  Kündle teivä pümehüsen tsimmi-tsimmi nigu taivatähekese. Inne sängüminekit vissi siimnit akna taadõ tsirgumajja. Hummogu puul'pümmen heräsi kõva kops'misõ pääle. Akna taadõ kogonu tsirgu olli siimne kinni pistnü ja nõvvi mano. Ma panni sis vahtsõ pordsu tsirgumajja.

  Kae, rasvatialanõ linnas' ja võtsõ üte siimne nokka. Puukoristaja, tuu jäi tsirgumajja pas'ma, tahtsõ mitund seemend kõrraga nokka saia. «Olõ hää miis', är habigu, kül jakkus,» kõnõli puukoristajalõ. A tuu es kullõ minno, tsurksõ iks uma pikä ts'auniga siimneunikun, rasvatialasõ jär'ekõrran uutman.

  «Raha ja mammona ei massa siin ilman mitte essugi, mitte essugi,» kõnõli puukoristajalõ nigu esihindäle. «Kõik', kõik' muu as'a omma tähtsämbä.»

  Lätsi vasta vahtsõlõ pääväle ja kõrrassi hindäette taad tarkust. Olkõ tuu puukoristaja kombõga, kuis om, tsirgumaia ei taha ma talvõaol ütelgi hummugul tühäs jättä.

   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!