Nummõr' 207
Piimakuu 1. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • ETV ots vanalt Võromaalt iloliidsi inemiisi /a>
 •  
 • Leete Kai sai 100 aasta juubõlis näütüse ja filmi
 •  
 • Võrukõsõst naanõ võitsõ autukriitika-võistlusõ
 •  
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Perimüslik latsilaagri Himmastõn
 • Märgotus
   
 • Helgähüsega inemise
 • Elo
   
 • Kirriv ja tsärre Uma Pido
 • Juhtkiri: Olg ola kõrval
  Kiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Värisege, varga!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  sõnoja
   
    
  Ütspäiv läts’ mu naanõ rulluisutama. Rulluisu omma säändse nellä tsõõrikõsõga saapa, et panõt jalga, annat huugu ja nakkat viirdümä. Õnnõ tii piät hää olõma. Ruusa ja kivve pääl saat hariligõ saapidõga kipõmbalõ.

  Nii naanõ läts’ki ummi vanno kängäräbälidega Võõpso bussipiätüste. Käkse kängä pingi ala, säädse hindäle tsõõrikõsõ ala ja viirdü Räpinä poolõ. Ku tä tunni ao peräst tagasi viirdü, olli kängä pingi alt är jalotanu.

  Sõbral varastõdi jõõ veerest säläkott är. Tä jätse koti loodsikuhe ja ku järgmäne päiv tull’, oll’ katskist kotti joba kinkalõgi vaia lännü.

  Viil tsipa inne tuud läts’ naabrimehel kuurist paadimoodor sõitma. Tüükõrran asi, mis sukugi veidükene ei massa... Mehekesel läts’ tujo niipall’o är, et jätsegi keväjädse kalapüügiao vaihõlõ.

  Mul om no kodovalvõ. Rõipit om nii pall’o ümbre hulkman, et ma piä laskma uma naasõ kängi perrä vahti. Muid asjo kah. No om mul üüpääväne kontroll häirekeskusõst ja ku vaia piäsi olõma, sis sõariistoga vahimiihi välläsõit.

  Egä säädüslik varastaminõ kah pall’o tõistõ olõ-i. Sõitsõ ütspäiv Tartolõ, Rahu uulidsa latsikaitsõhe. Oll’ sinnä asja. Es olõ sääl muialõ massinat saisma jättä ku maja kõrvalõ suurdõ huuvi. Ku tunni ao peräst massina mano tagasi tulli, oll’ luvva taadõ pant trahviviitung 450 krooni pääle.

  Naksi kaema: oll’gi platsi veeren sildikene, miä and’ teedä, et taaha võit auto jättä õnnõ elomajaütisüse kiräligu luaga. Vihahtu är. Kurat, ku meil Võõpson om vast paar-kolm varast, sõs Tarton om näid majju ja liinajakõ kaupa!

  Plats, kohe ma auto jäti, oll’ jo perädü suur, kats-kolm massinat oll’ sääl õnnõ inne minno. Ja ma olli kur’atüü tennü, mink iist mu käest 450 kruuni är võetas! Käü p...e, avvostõt elomajaütisüs!

  Plannõt Maa om jumala luud ja ti ahnõ esimiis õnnõ kujotas ette, et või Maast üte platsi jago massinidõ saisukotussõ jaos är võtta!

  Kuradi väävliauru ja plii, miä liinan inemiisi pää sisse läävä ja näid ullis muutva! Ma ei lää elon inämb liina. Jäägi Võõpso. A sa, Võõpso pätt, panõ mu naasõ kängä bussipiätüste pingi ala tagasi!

  Naabrimehe moodor kah kuuri tagasi! Muido ma lasõ Pendli-Veeliksil sullõ tiiät mida pääle panda... Noid hemorroidõ sa, rõibõ, tagaotsa kaudu uma elo joosul vällä ei köhi!

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!