Nummõr' 207
Piimakuu 1. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • ETV ots vanalt Võromaalt iloliidsi inemiisi /a>
 •  
 • Leete Kai sai 100 aasta juubõlis näütüse ja filmi
 •  
 • Võrukõsõst naanõ võitsõ autukriitika-võistlusõ
 •  
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Perimüslik latsilaagri Himmastõn
 • Märgotus
   
 • Helgähüsega inemise
 • Elo
   
 • Kirriv ja tsärre Uma Pido
 • Juhtkiri: Olg ola kõrval
  Kiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Leete Kai sai 100 aasta juubõlis näütüse ja filmi
   
  26. lehekuul tetti Võrumaa muusõumin vallalõ näütüs «Tants – Kai Leete elu ja kirg». Näütüs tutvustas tandsuoppajat ja tandsõ tegijät Leete Kaid timä 100. sünnüaastapääväl.

  Sainu pääl om Leete Kai kirriv elo läbi tandsu. Kaid tulõti hää sõnaga miilde timä tüükaaslasõ ja tandsja. Muusõumist minti Võru surnuaida, kon avvustõdi Leete Kai mälehtüst.

  Õdagus oll’ Kandlõ majja tulnu pall’o võrukõisi ja küläliisi, et ütitselt kaia Murusalu Ruti filmi «Sündinud tantsule. Kai Leete». Inne kanni tandsurühmä ette Pau Maie säet tandsusüidi «Kaie keerutused».

  Filmi lavastaja ja Kai man Võrun tandsu opnu Murusalu Ruti ütel’, et perämäne aig oll’ taa film är tetä. Tuuperäst, et viil eläs inemiisi, kes Kaid mälehtäse. Film kõnõlõs Leete Kai elost läbi häie ja halvu päivi. Näemi ka Kaid hinnäst. Nuu omma jupikõsõ laulupitõ kroonikast ni Murusalu Ruti ütest vanõmbast filmist «Elujõud».

  Leete Kai (sünnünimega Ksenia Karukova) sündü 26. lehekuul 1910 Tartu liinan. 35 aastat umast elust, 1960. aastast pääle elli Kai Võrun.

  14. paastukuul 1995 kolisi tä mi mant är taivaidsi tandsuplatsõ pääle. A timä tandsu ei häo. Näemi näid vahtsõst 5. piimäkuul Kubija pedäjide all Võrumaa tandsupidul, mis seo aasta om pühendet mi üle Eesti tunnõtulõ tandsumemmele.

  Valpri Liina

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!