Nummõr' 207
Piimakuu 1. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrol tetti kumardus umalõ puulõ
 • Uudissõ
   
 • ETV ots vanalt Võromaalt iloliidsi inemiisi /a>
 •  
 • Leete Kai sai 100 aasta juubõlis näütüse ja filmi
 •  
 • Võrukõsõst naanõ võitsõ autukriitika-võistlusõ
 •  
 • Laadahuuaig läts’ vallalõ
 •  
 • Perimüslik latsilaagri Himmastõn
 • Märgotus
   
 • Helgähüsega inemise
 • Elo
   
 • Kirriv ja tsärre Uma Pido
 • Juhtkiri: Olg ola kõrval
  Kiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  ETV ots vanalt Võromaalt iloliidsi inemiisi
   
  ETV nakkas tegemä vahtsõt võrokeelist sarja «Ilolinõ inemine», tuud tugõ Vana Võromaa kultuuriprogramm. Sar’an om kümme saadõt, egän saatõn luvvas häätahtlik pilt ütest lihtsäst Võromaa inemisest, kinkal om väärt mõttit ja tegemiisi. «Mu meelest om mi telekanalin parhilla kõgõ inämb puudu hariligõ inemiisi elost häätahtligun võtmõn,» põhjõnd’ saatõ luuja Rebäse Tiina.

  Saatit naatas tegemä põimukuun ja nätä saa vahtsõl aastagal. Ku kiäki arvas, et timä torõda tutva vai naabri tegemiisi olõssi ka kavvõmba kandi rahval põnnõv kaia, sis või tuust teedä anda aadrõssi tiina.rebane@err.ee pääle.

  Vahtsõnõ vana Võromaa kultuuriprogramm (2010–2013) tugõ mitmit umakeelitsit ettevõtmiisi, tuusiän võrokeelidse aolehe, raadio- ja telesaatidõ ni Lasteka Jäno-Jussi multikidõ tegemist.

  Viil saa Vana Võromaa kultuuriprogrammi abiga plaadi pääle hulga võrokeelitsit laulõ: uma lasõrtsõõri tegevä Kalkuna Mari, Mäesalu Indrek ja miihilaulupunt Ütsiotsõ. Toetas ka Põlva talorahvamuusõumi veskiraamadu, Ruusa külä lukõ tõsõ jao, vana Võromaa savvusannu pildiraamadu, Põlva maakunna perimüskultuuri atlasõ, võrokeelidse Tähekese välläandmist ja mitmit muid ettevõtmiisi. Vana Võromaa kultuuriprogramm and timahava umakultuuri ettevõtmiisi jaos 1,35 miljonni kruuni.

  UL

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!