Nummõr' 206
Lehekuu 18. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kunnakoori Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Juuri vägi Räpinä ja Kääpä katõ noorõ kunstnigu seen
 •  
 • Tulõva savvusanna-raamat ja -päiv
 •  
 • Rahvarõivin Uma Pido rongikäüki!
 •  
 • Sugupuiõ näütüs Põlvan
 • Märgotus
   
 • Uma Pido juhi: närv om iks seen!
 • Elo
   
 • Taivaskoda – Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb paik
 •  
 • Pulma 60 aastat tagasi: tapõti vasik ja juudi hans’at
 • Juhtkiri: Ütenkuun Umma Pitto!
  Aholämmi
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Karula vanõmba käsitüü pildiraamat
   
   
  Karula kihlkunna vanõmba käsitüü kotsilõ om vällä tulnu vahtsõnõ pildiraamat. Sääl seen om pilte ja seletüisi rõividõ, anomidõ, söögi- ja tüüriistu kotsilõ. As’akõsõ omma peri Valga muusõumist ja Eesti rahva muusõumist, mõnõ ka paikligõ inemiisi käest.

  Raamadu kokkosäädjä Karula Hoiu Ühing tahtsõ, et tuud kaiõn saasi teedä, määnest käsitüüd om Karula kandin tettü. Käsitüütegijä võinu säält kah häid mõttit saia.

  Raamatukõsõ saava hindäle Karula kihlkunna kooli, latsiaia, raamadukogo, valla, ütistü ja käsitüütegijä.

  Raamadu tegemist tugi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!