Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Lõkõril vahtsõnõ plaat’
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
   Võro-seto laulupunt’ Lõkõriq tekk’ vahtsõ lasõr’tsõõri «Undsõn ilman», kohe pääle omma kor’adu viimädse ao 18 laulu.

  Lõkõridõ as’aajaja Kauksi Ülle sõnno perrä jakkas punt’ edimädse plaadi («Süä kisk», 2002) umakiilset liini. Plaadi pääle om pant Ilvesse Aapo,
  Merca, Ruitlasõ Olavi ja tõisi sõnnomeistride laulõ ni Kalla Urmassõ säetüid rahvalaulõ.

  Kauksi Ülle kõnõlõs, et Lõkõridõ mano om tulnu vahtsit inemiisi.«Meil mäng’ näütüses kitrat ja laul Kesselmanni Janek, kelle esä om Võron tunnõt sporditreener’,» märk’ Kauksi Ülle.

  «Vahtsõl plaadil om tävveste uma meeleolu,» seletäs üts’ pundi laulumiihi, Setomaa ülembsoots’ka Riitsaari Evar. «Mullõ hindäle miildüski plaadi nimilugu «Undsõn ilman». Tan om säänest tormamist ja lindamist. Illos luudus, undsõnõ ilm ja mõni tsirk nakkas laulma. Kevväi.»

  «Tävvega tõistmuudu plaat’ sai ku edimäne!» kitt Ilvesse Aapo, kiä Lõkõrin laul ja kitrat mäng’.
   
   
  mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!