Nummõr' 206
Lehekuu 18. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kunnakoori Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Juuri vägi Räpinä ja Kääpä katõ noorõ kunstnigu seen
 •  
 • Tulõva savvusanna-raamat ja -päiv
 •  
 • Rahvarõivin Uma Pido rongikäüki!
 •  
 • Sugupuiõ näütüs Põlvan
 • Märgotus
   
 • Uma Pido juhi: närv om iks seen!
 • Elo
   
 • Taivaskoda – Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb paik
 •  
 • Pulma 60 aastat tagasi: tapõti vasik ja juudi hans’at
 • Juhtkiri: Ütenkuun Umma Pitto!
  Aholämmi
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Ütenkuun Umma Pitto!
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Katõ aastaga iist, ku Võro Kubijal edimäst Umma Pito peeti, sis tull’ kokko üten võrokeelitsit laulõ laulma mitu tuhat inemist.

  Ummõhtõ oll’ ka noid, kiä es tulõ ja mõtli, et mine tiiä, kas iks om hää pido, tii koton midägi as’alikku ja lää perän sanna...

  A ku pidolidsõ rõõmsan tujon kodo lätsi ja ummilõ tutvilõ kõnõli, ku vahva edimäne võrokiilne laulupido oll’, sis oll’ pall’odõl kodo jäänüil iks hallõ miil.

  Tuuperäst või arvada, et tõistõ pitto tulõva iks nuu kah, kiä minevä kõrd tulõmada jätivä.

  Uma Lehe toimõndus härgütäs iks umalt puult, et tulkõ muidoki: võrokiilne laulupido om jo õnnõ üts kõrd katõ aasta takast.

  Ku pitto minekis rõivit valima nakkati, sis olnu kõgõ parõmb, ku ti saanu iks uma kodokandi rahvarõiva sälgä panda. Ku teil nuu muidoki olõman omma.

  Uma Pido kõrraldaja kutsva rahvarõivin inemiisi appi ka Uma Pido rongikäügi kihlkunnasilte ja pidotunnismärke kandmisõ mano. Ku ti saanu avita, sis andkõ hindäst kimmähe teedä.

  Umal Pidol ummin rõivin – tuu om iks kõgõ ilosamb!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!