Nummõr' 206
Lehekuu 18. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kunnakoori Umma Pitto
 • Uudissõ
   
 • Juuri vägi Räpinä ja Kääpä katõ noorõ kunstnigu seen
 •  
 • Tulõva savvusanna-raamat ja -päiv
 •  
 • Rahvarõivin Uma Pido rongikäüki!
 •  
 • Sugupuiõ näütüs Põlvan
 • Märgotus
   
 • Uma Pido juhi: närv om iks seen!
 • Elo
   
 • Taivaskoda – Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb paik
 •  
 • Pulma 60 aastat tagasi: tapõti vasik ja juudi hans’at
 • Juhtkiri: Ütenkuun Umma Pitto!
  Aholämmi
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Juuri vägi Räpinä ja Kääpä katõ noorõ kunstnigu seen
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Hintsi Anna (kural) ja Platsi Liiso päält näo mulda tsuskamist 
    
  Räpinält peri Platsi Liiso (25) ja Kääpält peri Hintsi Anna (27) tsusksi minevä iispäävä uma näo Võro liinagalerii saali tuuduhe mullaunikuhe – sääne etendüs käve kokko kunstnigõ näütüse «Juuri mano» vallalõ tegemisega.
   
    
   
  Anna teos «Minu kapp» 
    
  Ku Liiso ja Anna olli uma näo mullast puhtas pühknü, sis laulsõ Anna tenolaulu mõlõmba imäle ja vanalõimäle. Edevanõmba ja kodokotus omma kunstnigõ jaos väega tähtsä.

  «Juurõ omma jõu läte,» ütles Liiso. «Märgota tuust, mille külen juurõ omma, kost ma võta uma kimmüse ja jõu edesi minnä. Eestläisil pidi olõma väega tukõv paiga-armastus, mu jaos om tuu paik vanaimä Põllu talo Räpinä küle all.»

  «Ku mu vanaimä nelä aasta iist är kuuli ja aasta peräst sündü tütär Leele, sis ma naksi märkmä tuu pääle, miä tuu inemise elo om ja kos omma juurõ, miä tegevä mu tollõs, kes ma olõ,» kõnõl’ Anna. «Juurõ omma kimmä ja tulõva mukka üten: ku olõ näütüses Ameerikan, sis tunnõ iks, et olõ Võromaalt peri.»

  Ku hariligult saa-i vanõmba inemise nuuri kunstnigõ vaimuhelgähüisist arvo, sis seo näütüs om tõistmuudu.

  Joba vallalõ tegemise pidol olli suurõmb jago kaejist vanõmba inemise. «Päämidselt Anna suguladsõ, nä eläse Kääpäl, säält om Võrolõ kiviga visada!» naard Liiso.

  A näütüs vannolõ miildü, huulmada tuust, et tego om esierälidse kunstiga. Saa-i imehtellä ilosat Võromaa luudust vai pilliga vanamiihi portreid.

  Tuu asõmõl kõnõlõs Hintsi Anna mulda täüs suu teleekraani pääl: «Mullast oled sa sündinud, mullaks pead sa saama!» ja ussõmulgust kaes vällä Liiso koolnu vanaesä pilt.

  Inne näütüse vallategemist uurõ mõlõmba kunstnigu umma sugupuud ja Liiso tsehkend’ tuu üles kah.

  Platsi Liiso ja Hintsi Anna näütüst saa kaia seo kuu 28. pääväni. Sügüse tahtva nä tuud näüdädä Helsingi Eesti majan.


  Anna «Suguvõsa kokkotulõk»
   
   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!