Nummõr' 205
Lehekuu 4. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 28 vahtsõt Umma Laulu
 • Uudissõ
   
 • Sännan sai nätä Adsoni-võistlusõ vahtsõt väke
 •  
 • Põlva ehitüse-poodil umakiilne reklaam
 •  
 • Eloluuvõistlusõ võitsõ 97aastanõ võrokõnõ
 • Märgotus
   
 • Elleri Kalle: inemise nimi tähendägu iks midägi!
 • Elo
   
 • Kelbi latsi muusika-and om imäpiimäga üten antu
 •  
 • 25 aastaga 10 000 väikut kallendrit
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Roppõ kirätsurrõ kaitsõs
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi,
  ropp kirätsura
   
    
  Käve jäl ütspäiv raamadukogo-tuuri pääl. Üte pääväga Põltsamaal, Jõgõval ja Väikun-Maarjan. Jälki nõstõti üles vana küsümüs: mille om seo ilma kirändüs nii ropp? Määnest iinkujjo and sääne kirändüs koolilatsilõ?

  Ma naksi mõtlõma, mis asi tuu koolilats vai lats ülepää om. Ku sünnüs ja nisa otsan ripus, om rõnnalats, ku latsiaida lätt, sõs kah nigu olõssi lats, a ku väiku inemine edimäste klassi lätt, sõs om mu meelest latsõaig inemise jaos müüdä saanu.

  Edimäidsi klassõ tütrigu ja poiskõsõ käävä suhtlusportaalõn nigu Rate.ee. Pandva ütstõsõ seksikusõ iist hindit ja kirotasõ kommõntaarõ.

  Kas tuu om inämb lats, kink ütes tähtsämbäs mõõdupuus hindä jaos om seksikus? Ku edimädse-tõsõ klassi lats kirotas portaalin, et täl om uma «väljavalitu» ja nä omma joba kats nädälit kuun, sõs olõ-i latsõst juttugi!

  Ütiskund esi tugõ säänest jamma, ei lasõ latsõl kuigimuudu latsõpõlvõ pitä. A sõs murõhtas, ku varra lats seksi ja alkoholiga alostas vai määndse sõna täl suust pudõnõsõ.

  Ku poiskõnõ jõud püssä maast üles nõsta, om tä sõaväeteenistüses valmis ja saadami Afganistaani!

  Esi olõmi tennü umist latsist inneaigsõ suurõ inemise! Läts’ trumm, minke pulga kah!

  Rahvas jääs hirmsalõ kipõstõ vanõmbas, nüüt om aig riigi hääs latsi käest näide osa vällä pressi.

  Tuu, et lats viil veidükese ull’ om, ei olõ määnegi vabandus. Meil om suurõs kasunuid ull’õ niisama jalaga sekä.

  Ma olõ sääne vanameeline inemine, ma keeläsi hää meelega katõ ulli suurõ inemise vahel kah seksi är, jääs kolmas ja neläs ull’ sündümäldä... a ütiskund om vabamiilne ja nõud muud.

  A kellele nuid inemiisi vaia om? Meil om inemiisi manukasuminõ kehväpoolinõ, a maailman om üle kuvvõ miljardi henge ja mugu tulõ näid egä päiv mano... Om pakut, et ku India inemise kõrraligult üle lukõ, või näid hiinlaisist rohkõmbki olla. Nii et mu meelest nõud aig hoobis veidemb seksikit ja veidemb alomadsõ otsaga mõtlõjit inemiisi. Nigu ma olõ!

  Ja sõs küstäs, et mille kirändüs nii ropp om? Ümbretsõõri om elo ropus lännü: üts latsõtsurkmisjuhtuminõ tõsõ takan tulõ vällä, Võsareporter käü ümbre ja kühveldäs inemiisi egäpääväst sitta, kurikidõga pestäs naisi surnus, vägistedäs, tapõtas...

  Kirändüs om õnnõ ütiskunna peegeldüs – tä ei saa umast aost kuigimuudu tõistsugunõ olla!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!