Nummõr' 205
Lehekuu 4. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 28 vahtsõt Umma Laulu
 • Uudissõ
   
 • Sännan sai nätä Adsoni-võistlusõ vahtsõt väke
 •  
 • Põlva ehitüse-poodil umakiilne reklaam
 •  
 • Eloluuvõistlusõ võitsõ 97aastanõ võrokõnõ
 • Märgotus
   
 • Elleri Kalle: inemise nimi tähendägu iks midägi!
 • Elo
   
 • Kelbi latsi muusika-and om imäpiimäga üten antu
 •  
 • 25 aastaga 10 000 väikut kallendrit
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Sännan sai nätä Adsoni-võistlusõ vahtsõt väke
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Köötsi Risto lugõman Krabi kooli tütärlats Põdra Mariliis lugi umast kodokandist peri kiränigu Kauksi Ülle luulõtust «Pini» 
      
  Jüripääväl, 23. mahlakuul loiva koolilatsõ Sännä mõisan kirämehe Adsoni Arturi avvus võrokeelist luulõt.

  Ilosan lugõmisõn võti mõõtu 31 last 20 etteastõga. Tulti mitmõlt puult üle vana Võromaa – Rõugõ latsiaiast ja põhikoolist, Kääpä, Mõnistõ, Krabi ja Võro 1.põhikoolist, Põlva ütsigümnaasiumist, Parksepä keskkoolist, Kanepi ja Võro Kreutzwaldi ja ka Keskliina gümnaasiumist.

  Latsiaialatsõ olli võistlusõl edimäst kõrda: Rõugõ latsiaia säidse tsillokõist esinejät. Kittä saiva kõik. Algklassilatsist tunnist þürii (Taali Eve, Rahmani Jan ja Oro Laivi) kõgõ parõmbas lugõjas Parksepä kooli 4. klassi tütrigu Ernitsä Enely. Timä lugi Adsoni luulõtusõ «Vahetund».

   
    
   
  Rõugõ latsiala oppaja Tillemanni Ülle avitas latsil mängi võrokeelist rahvamängu «Pümmesikk» 
    
  Põhikoolilatsist võitsõva 1.–2. kotussõ Põdra Mariliis Krabi kooli 5. klassist ja Köötsi Risto Rõugõ kooli 9. klassist. Mariliis lugi Kauksi Ülle luulõtust «Pini» ja Risto kandsõ ette Võsobergi Kristjani luulõtusõ «Täüskuu» ja «Puulkuu».

  «Vanaesä om opanu, imä-esä kah ja koolin kah opatas võro kiilt,» seletäs Köötsi Risto tuud, mille täl võro keelen kõnõlõminõ nii häste vällä tulõ. Võrokeelidse luulõtusõ omma timä meelest ilosa ja huvitava.

  Päämidselt kõnõlõs tä võro kiilt vanaesäga: tehnikast, massinist, mõtsast, ilmast. Risto om tävveste kimmäs, et timä jääs ka suurõst pääst iks Võromaa mehes.

  Või-olla avitas toolõ kimmüsele üten tuu, et poiss eläs uma perrega parhilla Sännä vanan koolimajan, kon Adson umal aol koolin käve.

  «Kõgõ vahvamb oll’ tuu, et üle hulga ao oll’ häste pall’o lugõjit,» kitt üts võistlusõ kõrraldaja, Sännä raamadukogo juhataja Taali Eve. «Tunnus, et võistlus lätt egä aastaga suurõmbas. Tuu miildü kah, et seokõrd loeti pall’o mi kodupaiga autorit: Adsonit ja Jaiki.»

  Taali Eve ütles, et Adsoni võistlus avitas võro kiilt ütelt põlvkunnalt tõsõlõ edesi viiä: «Meil Sännä kandin iks kõnõldas võru kiilt perrin, mu uma latsõ kah kõnõlõsõ.»

  Luulõlatsõ ja näide oppaja saiva vaheaol kullõlda väega vanno rahvalaulõ laulupundilt Ütsiotsõ. Adsoni-võistlusõ kõrraldi MTÜ Sännä mõisakeskus ja Võro instituut.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!