Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Võromaa lats' edendäs tervüst
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Rummi Maret (14) Osola kooli 7. klassist om Võromaalt ainokõnõ, kiä sai avvuhinna üle-eestilidsel mõttidõ konkursil «Tervise Edendusliku Idee Projekt».

  Maret sai konkursil 12–15-aastaidsi siän tõsõ kotussõ. Timä projekti seen om hulk tervüse edendämise ettevõtmiisi: loengu tervüsele kasulikõst süükest, koolilatsi hindi tervüsligu söögisedeli kokkopandminõ, tervüsespordi iistvõtmisõ ja sõltuvusainidõ vastanõ plakadivõistlus. Projekti nimi om «Tervüses!»

  Oppõalajuhataja soovit' pruuvi,
  Rummi Maretil jakkus väke mitmidõ tegemiisi jaos. opilasumavalitsusõga kogosimi mõttõ kokko ja ma tei tuust üte projekti,» kõnõlõs Maret. Tälle miildüs taa as'a
  man kõgõ inämb nn lumõaeroobika: aeroobikatrenni välän lumõ seen.

  Et Mareti projekt' om üts' kuvvõst, miä vahtsõl aastal Tervüse Arõngu Instituudi abiga ka teos tetäs, sis saava Osola kooli 6.–9. klassi latsõ lisas tervüseüritüisile naada koolin esi nädäli söögisedelit kokko pandma. Muidoki piät tuu menüü olõma tervüslikust söögikraamist.

  «Tsipakõsõ, a mitte väega,» vastas Maret küsümüse pääle, kas timä koolikaaslaisilõ miildüs tervüsligult süvvä. Timä esi aga eriti krõpsõ ja muud rämpssüüki ei süü.

  «Maret om väega tubli lats', häste põh'alik, om kõik' aig õnnõ viisi pääle op'nu,» kitt Maretit timä klassijuhataja Kreevaldi Alli. «Tälle miildüs egäsugutsit üritüisi kõrralda ja kõgõst esi ossa võtta.»

  Parhilla kõrraldas Maret kooli joululaata. Tä ütles, et koolikaaslaisilõ ja ka oppajilõ miildüs, ku koolin iks ütte-tõist ette võetas.

  Maret eläs üten imä Rita (38), esä Meelisse (41), sõsaridõ Pireti (10) ja Heleniga (7) Mustja külän ni löüd, et taht suurõs kassun iks maalõ elämä jäiä.

  Tuust om vanõmbil hää miil', nimä esi omma kah paikligu inemise.

  Maret tege hää meelega sporti ja tands'. Esä ütles, et Maretile miildüs ka käsitüü, täl saava kõik' as'a kipõlt valmis.

  Marika Raiski sotsiaal'ministeeriumist and' teedä, et mõttidõ konkursi iismärk' oll' kimmäs tetä nuuri inemiisi arvamisõ tervüslikest eloviisest. Konkursil leivä üten 12–18-aastadsõ noorõ üle Eesti.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!