Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
   
  Valpri Liina
    
   
  Kolepi kuur 1930. aastil 
    
  10. mahlakuul tähüst’ Kolepi segäkuur Puiga rahvamajan kontsõrdiga 140. juubõlit.

  Koori kavan olli õnnõ eesti viisimeistride laulu. Viil laulti eelmädse koorijuhi Tamra Ako säetüt «Hällilaulu». Seo sügüse tulõ Tamra Ako 80. sünnüaastapäiv. Ja viil põrotõdi maaha üts vahva «Tuljak»: tuu laulu ettelaulminõ tekk’ koorilõ minevä aasta vallalõ tii pääliina üldlaulupidolõ.

  «Tuljakut» juhatama kutsuti Vare Sale, kiä juhat’ Kolepi laulukuuri pia 30 aastat.

  «Meil om uma kant, uma rõõmu ja murrõ, mis põh’aeestläisi ei huvida. Istumi tan Eestimaa veerekese pääl ja mugu laulami,» ütel’ laulõ vällähõikaja, koorilaulja Laine Maia. Tuu jutu pääle võtt’ kuur üles Ritsingu Alo säet rahvaligu laulu «Istsõ ma maailma veerekese pääle».

  Takkaperrä tulli eurolaulõ kirotaja Pajusaarõ Priidu «Võromaa laulu» (sõnno autor Ilvese Aapo) ni Banderi Ara «Ku olõsi» (sõna Iheri Rihhard). Koori järgmäne suurõmb etteastminõ omgi võrokiilsel laulupidol Uma Pido Põlvan.

  Laulõ vaihõpääl astõ üles külälise: Kungla puhkpilliorkestri ni Osula kooli laululatsõ.

  Kolepi kuur om Võromaa kõgõ vanõmb laulukuur, mille koolioppaja Kõivu Jaan tekk’ aasta päält edimäst üldlaulupito: 1870. Timä pojapoig Jaan juhtsõ kuuri pia 40 aastat. Parhillanõ juht Banderi Ara om kuuri juhtnu 2000. aastast pääle.


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!