Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Võrol helisi rahvapilli
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
     
   Riidi mänge Hainsoo Meelika ja Kanni Tuule Võro muusigakoolin kandlidõ ja viioli pääl rahvamuusikat, kõgõ suurõmb huvi rahvapille vasta oll' latsil.

  Sangastõst peri Meelika pidä pall'o Võromaa rahvamuusikast. Tälle miildüs laulda Võromaa latsi- ja pulmalaulõ.

  «Ku vanaesä pitsi viina võtt', sis naas' lavva takan jorotamma: «Haani miis' vidi lubjakivve!» Latsõl oll' tuud ands'ak kullõlda, a põrõhõlla
  Hainsoo Meelika (kural) ja Kanni Tuule. tundus väega vahva,» kõnõlõs tä ja muheles: «Võromaa muusiga om sääne ummamuudu!»

  Kandlõmängjä Kanni Tuule jaos om väega suur' väärtüs, et Võromaal om viil elon hulga küläpillimiihi. Kah'o om täl õnnõ tuust, et inämbüisi var'otas tümpsnä vaiksõmba rahvamuusiga är.

  «Toda immespantavamb om, et pillimängjit viil om ja nii naisi ku miihi,» ütles Kanni Tuule. «Paar' aastakka tagasi oll' Kütioron tsõõriplatsil küläpido. Sis oll' sääl Võrolt egäveste äge viiolimiis', Sikk oll' nimi.»

  Tä om nännü Võromaal ka põnõvit külämeistriide tettüid pille. «Om tett hellü ümbre, et saassi mängi eri helüstiken vai esi es'ki võim taadõ nuputõt,» kõnõlõs tä.

  Kanni Tuule ütles, et kah'os kuuli suur' jago mi umast rahvamuusikast inne vällä, ku tuud linte pääle üles võtma naati. Kõgõ edimält võtt' Armas Otto Väisänen 1913. aastal krõbisõva vaharulli pääle paar' seto kandlõ luku.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!