Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Piiglin om egäüts Jummal
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, ettekuulutaja 
    
  Eks taa niimuudu lätt, et tetäs hään usun üts vahtsõnõ partei ja sõs mõnõ ao peräst rüüv kiäki tä hindäle. Stalin rüüvse kommunistligu, Hitler natsionaalsotsialistõ partei, Laar IRLi, Ansip Reformi- ja Savisaar Keskeräkunna. Umanik kiild, käsk, puu ja lask täpsele niimuudu kuis süä taht.

  Ku umanigu käest partei är võtta, tund umanik, nigu kiäki võõras olõs lupa küsümäldä timä autoga sõitma lännü. Reiljanilõ ei miildü sukugi, et timä partei sotsõga kokko lätt, Strandberg kakk hiussit ja tuulõveskide siibu, ku rohilist parteid käest är võtta tahetas.

  Ainumadsõ, kinkal om kimmäs ja ainuvõimsa umanik, omma Eesti Kristligu Demokraadi: nimä ei suta kuigimuudu umma ülembät, Jumalat, pukist maaha võtta. Õigõ – egä Jummal ei olõ mõni Strandberg vai Reiljan, et lask hinnäst tougada vai tõmmada!

  Ku Jumalalõ midägi ei miildü, saat tä tartlaisilõ viiuputusõ vai pand Tuhala nõiakao üte sõrmõnipiga saisma.

  A Jummal om joba vana miis ja ei viisi säändsit piinün kirän säädüisi, nigu põhisäädüs, Euroopa Harta, Genfi konventsioon, lukõ. Millen poliitigu häste orienteerusõ. Jummal kaes valitsõmisõ pääle ületsembä pilguga. Ku Ansip, Laar ja Pihl arvo ei saa, et nimä timäga kah koalitsioonin omma, saat üleolõva märgi:lask mõnõ suurõ laiva põhja vai Copterlaini helikopteril alla tulla nigu sassin tsiibuga varblasõl.

  Jummal tekk’ inemise külh uma näo perrä, a kõik muu inemise man tävveste tõistõ. Ku kaet Ansipilõ, Savisaarõlõ vai Strandbergilõ näkko, sõs nigu olõs jummal, a ku küle päält vai takastpuult kaet, sõs saat õkvalt arvo, et olõ-i joht.

  Hädä tuun omgi, et mi juhi Olõ-i hinnäst kunagi küle päält ja takast nännü. Imehtelese hindä näko piiglist ja sõs muidoki paistus, et tegemist om Jumalaga, kiä või tetä, mis tä taht.

  Tõnõ halv varjants om, et inemine salgas Jumalat. Poolakidõ Tu-154 pääl võisõ kah kiäki, vai vindläisist linnujuhtõ seen, vai Puutin esi vai Medvedjev, vällä üteldä, et Jumalat ei olõ olõman.

  Mille pääle Jummal umakõrda är pahasi ja näüdäs’, et hoobis inemist ei olõ olõman.

  Egä nuu Tupolevi niisama umast pääst kõik aig taivast alla ei sata...


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!