Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Näüdäti pido tunnismärki – lõõtspilli
   
    
   
  Lõõts – Uma Pido sümbol 
    
  10. mahlakuu pääväl sai Kanepi seldsimajan nätä Uma Pido sümbolpilli – lõõtspilli – maketti. Tuu meisterd’ Tartese Heino.

  Lõõts valiti Uma Pido sümbolpillis tuuperäst, et lõõdsamäng on meil jälki moodun. Viil tahetas meelen pitä Põlva kihlkunnast peri pillimeistrit Teppo Augustit ja timä vällä arõndõdut Teppo-tüüpi lõõtspilli.


   
  Taivaskual läüdetäs pidotuli
   
  Päiv inne Umma Pito, 28. lehekuul kogutas väke ja läüdetäs pidotuli luudusligun pühäpaigan: Taivaskual. Tuld hoidas üüpäiv rahvalaulu ja perimüse seen, pidopääväl lätt tuli Uma Pido rongikäügin pidoplatsi pääle.

  Ettevõtmisõ kõrraldaja uutva Taivaskotta tuld hoitma ja väke koguma kõiki huviliidsi ja ka abiliidsi (laulja, pillimehe, jutussõkõnõlõja – andkõ hindäst teedä Kaasiku Tiidulõ ildampa 23.04 tel 5304 7288 vai ttkaasik@smail.ee).

  Maavalla kua teedä om Taivaskoda Põlva kihlkunna kõgõ vägevämb pühäpaik. (Taivaskua ku pühäpaiga kotsilõ saa inämb lukõ www.maavald.ee päält).


   
   
  Käsitüü- ja söögimeistri pidolaadalõ!
   
  Uma käsitüü- ja söögimeistri omma oodõdu kauplõma Indsikurmu Uma Pido laada pääle. Kauplõmisõ soovist tulnu teedä anda ildampa 1. lehekuu pääväs (1.05.). Kirjapandminõ: www.polva.ee/laat-registreerimisleht.

  NB! kõigi Uma Pido ettevõtmiisi kotsilõ saa mano teedüst www.umapido.ee päält!


   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!