Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
   
  Harju Ülle
    
   
  Umal vanalravval piät silmä pääl hoitma: tuud himostasõ mitmõ 
    
  Päält tuud, ku küläteie pääl jäl sõita saa, omma naanu mustlasõ maainemiisi tülütämä: tahtva osta kokko vannarauda ja vanno akusit. Minevä kuu lõpun käve mustlasõ Osola ja Sulbi kandin.

  «Kolmõkõisi olli, lillaka väiku bussiga,» selet’ Sulbi miis Kahre Ado. «Lasiva signaali, üts jõudsõ ussõst sisse, tõsõ kõõrutiva välän, et kas om midägi är viruta.»

  Mustlasõ küssevä vannarauda ja akusit, lubasiva kõrraga massa. Perän tull’ vällä, et hummogu varra olli sama mustlasõ tennü tsõõri Osola pääl.

  «Egä tuu es olõ mustlaisil edimäne kõrd kävvü,» kõnõl’ Ado. «Mõni aasta tagasi oll’ sääne asi, et niisama, Sulbin all poodi man mustlanõ pidäsi kinni ja küsse, et kas om vanna akut vai vannarauda. Oll’ sändse beežika furgooniga. Kai sinnä sisse – üte küländ kõrraligu ägli olli pääl. Mõtli, et kes tuu ull’ oll’, kes är andsõ? Tulli kodo: uma ägli ärki varastõt!»

  Läbi ao om mustlaisi Sulbi kandin hulga käünü. Ado tulõt’ kolhoosiaigsõt luku miilde, ku üte elämise mano tull’ Leningradi numbriga LAZ-buss, mustlaisi täüs.

  «Saatsõva kõgõ ilosamba näüdsigu kardokit küsümä,» kõnõl’ Ado. «Niikavva, ku tuu ütega keldri man käüti, lätsiva tõsõ tarrõ, löüdsevä rõivakapist vanainemise matussõraha üles ja virutivaki är!»

  «A egä kõik mustlasõ olõ-i varga!» pidä Ado tähtsäs üteldä ja tulõtas miilde, kuis tä viil sõaväen ollõn trehväs’ mustlaisi rahvamuusigakontsõrti kullõma. Kistumalda illos oll’ olnu.

  «Ja eestläisi om kah vargit jo,» selet’ tä. «Kävevä Osolan vanainemise man, saiva kats suurt veoautotäüt vannarauda kokku!

  Vahtsit malmradikit ja kõkkõ. Anni üte katõliitridse Bocki õllõ vasta. Vanamutt ütel’, et kae, ku ausa poisi olli, es jätä minnu kah peris ilma!»

  Politsei- ja piirivalvõammõdi pressiesindäjä Lalli Agu ütel’, et 110 numbrilõ taso-i kutsmalda võõridõ pääle inne kaivada, ku om selge, et nä tahtva midägi osta vai müvvä ja su nõudmisõ pääle är ei lää. «Karistussäädüstigu perrä saa karista tuud inemist, kiä nõudmisõ pääle är ei lää, kooni saa trahviühigu vai arestiga.

  Politseilõ om suurõs abis, ku ütleti auto numbri, hää, ku ka margi ja värvi,» selet’ Lalli Agu. «Inemiisile tiidmises viil niipall’o, et metalli või osta-müvvä ettevõtõ, kellel om tuujaos luba olõman. Ku tuud olõ-i, sis Jäätmesäädüse perrä või trahvi nii ostjat ku ka müüjät.»

  Sakõst omma mustlasõ esi müüjä ja määnestki kauplõmisõ-lupa näil inämbüisi olõ-i.

  Näütüses anti politseilõ 1. mahlakuul teedä, et mustlasõ möövä Võrol Maxima poodi parklan binoklit. Et teedä andnu inemine oll’ nõun politseilõ tunnistusõ andma, tetti mustlasõlõ paiga pääl trahv är –«kauplemisnõuete eiramise eest» . Lalli Agu ütel’, et politsei saa sändse «äri» iist trahvi sis, ku müüjä paiga pääl kinni võetas ja kiäki tuu kotsilõ tunnistusõ and.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!