Nummõr' 204
Mahlakuu 20. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
 •  
 • Mustlasõ petvä kergeuskligõ käest rauda ja akusit vällä
 • Märgotus
   
 • Mölleri Taivo: valvsimi Eesti piiri katõkõistõ!
 •  
 • Vanarahvas märgotas
 • Elo
   
 • Tal’na võro selts 20
 •  
 • Tsõõrigu sugupuu pernaanõ
 •  
 • Laul om Kasaritsa mäki pääl linnanu 140 aastat
 • Juhtkiri
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kiri Kaasanist
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Tulõ savvusanna-tsõõriklaud
   
  6. lehekuu pääväl (6.05) tulõ võrokõisi tsõõriklaud, päämises jututeemas om savvusann. Kokko saias kell 16 Rõugõ kihlkunnan Tilgu külän Sepä talon.

  Mõtõ, et Võromaa savvusann piäsi olõma üleilma tähtside kultuuriasju nimekirän, om Võromaal ja ka muial Eestin häste vasta võet. A nimekirja saamisõ man om päätähtsä kogokunna (tuu tähendäs võrokõisi) hindä tahtminõ ummi rikkuisi tähtsäs pitä. Tuu tahtminõ om olõman ja tulnu naada kimmämbät plaani maaha märkmä. Tsõõriklavva takan arotõdaski asja laemban tsõõrin.

  Kõnõlõmi tuust, midä om joba ette võet ja mis sinnä nimekirja päsemise jaos viil vaia tetä om. Oodõdu omma kõik huvilidsõ.Pallõmi tulõkist teedä anda 3. lehekuu pääväs tel 782 8750, 5661 1924 vai kylli@wi.werro.ee. Kon kokkosaamistalo om, saa kaia www.sepp.ee päält.

  Eichenbaumi Külli, Veeroja Eda, tsõõriklavva kokkokutsja

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!