Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Ands'ak:
   
  Piirikotus Säl'tüsmäel
     
   Esimuudu kotussõnime omma nuu, midä kandva piirikotussõ. Kotust hinnäst vahel nigu ei olõki, a om piirimärk'.

  Üts' sääne kotus om Kärnitulp, kohe juuskva kokku Karula, Vana-Antsla ja Taheva mõisa piiri. Jahimiihi jaos om tuu ka seoilmaaigu jahipiir'kundõ piiripunkt' ja väega tähtsä kotus.
     
  Esimuudu kotussõnime omma nuu, midä kandva piirikotussõ. Kotust hinnäst vahel nigu ei olõki, a om piirimärk'.

  Üts' sääne kotus om Kärnitulp, kohe juuskva kokku Karula, Vana-Antsla ja Taheva mõisa piiri. Jahimiihi jaos om tuu ka seoilmaaigu jahipiir'kundõ piiripunkt' ja väega tähtsä kotus.

  Tõnõ tunnõt kotus om Neläherräkääbäs Räpinä ja Põlva kihlkunna piiri pääl Siilamõtsan, kohe juussõva kokko Veriora, Toolamaa, Koiola ja Uibumõisa piiri.

  Kolmas ja vas't kõgõ tunnõtumb om Säl'tüsmägi Tarto-Räpinä maantii ja vana Võromaa piiri pääl.

  Säält läts' innembi ka Mooste ja Ahja valla piir'. Määnestki kavvõst nätä mäke sääl ei olõki, om õnnõ sääne muust mõtsaalodsõst tsipa korõmb kotus.

  Ku Moos'te vai Räpinä mehe suurõst liinast tulli, sõs Sältüsmäel peeti hopõn' kõrrakõsõs aos kinni ja sällütedi esi kah mõtsa all samblõ pääl. Nigu määnegi tähendüs kodokanti jõudmisõst oll' tuul säl'tüsel.

  Säl'tüsmäele tei mõtsamehe joba Vinne aigu puhkamisõ kotussõ. Nüüd om Riigimõtsa majandamisõ keskus sinnä üles pandnu vahtsõ palk'tarõ. A nimi var'oalodsõ küllen om külh võlss' miä võlss': Viisli tee.

  Kõgõpääst ei nakka Viisli tii tuu palk'tarõ mant, a sada miitret Mooste puult.

  Ja muiduki om Säl'tüsmägi tuu kotussõ peris uma nimi. Tuud tiidvä nii Moostõ ku Ahja ku Rasina jahimehe, iks tuuperäst, et säält om lännü tähtsä piir'. Mooste koolilatsõ omma Säl'tüsmäe kottalõ kõnõlduid juttõ kirjä pandnu.

  2001. aastast saadik om Säl'tüsmäe nimi ka Eesti põhikaardi pääl är trükit.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!