Nummõr' 203
Mahlakuu 6. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
 • Uudissõ
   
 • Palkõ vaihtamisõ oppus Räpinäl
 •  
 • Võrokiilne ilmateedüs ETVn
 • Märgotus
   
 • Viimse Kullar: filmi nii Võrumaa ku üleilmalist küläellu
 •  
 • Anda om õks õndsamb
 • Elo
   
 • Vana kolhoosiesimehe kevväi
 •  
 • Kar’alaskmispäiv Urvastõ muudu
 • Juhtkiri: Uma ja hää näütemängopäiv
  Tähtpäiv
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Võrukiilne värsisepp Iheri Rihhard 100
   
  Valpri Liina
   
    
   
    
  Osulan sündünü Iheri Rihhard (01.04.1910–31.08.1980) oll´ tuu julgõ miis, kiä külbse võru keele luulõsõna-siimne maaha sis, ku tuud tähtsäski es peetä.

  Iherit tiidäski pääas’aligult ku võrukiilset luulõtajat (kukki edimädse Eesti aigu peeti timäst luku ka ku hääst koolioppajast, laulu- ja pillimehest).

  Timäst om meile jäänü kats luulõraamatut: «Kassimärss. Luulõtuisi võro murdõn» (1980) ja «Havva-kivi. Ikupilli ja loriluku» (1998).

  Timä 1943. aastagal järejutuna avaldõt romaan «Kaheksa kellalööki» sai kaasõ ümbre 2000. aastal – kiränigu 90. sünnüaastapääva ja raamaduaasta puhul.

  «Kassimärsin» om mälehtüisi latsõpõlvõst ni kodukotussõst, mõtõlust elu, armastusõ ja luudusõ ilu üle. Võrumaa kitmises om Iheri Rihhard värsi sisse pandnu eski võrdlusõ väärismetallõga:


  Maast kivikese võta ma –
  tä um ku puhass kuld;
  all põllu veeren nuhuda –
  n i i lõhnas k o d o m u l d!

  («Oh Võromaa»)

  Võru keelen naas’ kirämiis sis luulõtama, ku rassõlt haigõs jäi. Tä pidi külh elämä Harjumaal, a käve ummin värssen süämele kalliin Võromaa paigun.

  «Havva-kivvi» Rihhardi silmä inämb es näe. Kokkosäädjä oll’ kiränigu tütär Leili. Tollõ kogu luulõtusõ omma kirotõdu aastil 1967–1968. Nuu olli aasta, ku häidses’ Breþnevi saisangu-aig.

  Seo oll’ pauk umakultuurilõ, esiolõmisõlõ.

  Iheri Rihhardi luulõ om avitanu võru keele illu edesi hoita. No om pääle tulnu nuur võrukiilside värsiseppi põlvkund. Ku Iheri kujundit pruuki, sis kannõl kõlisõs vahtsõ iluga...

  Keväjä saa Uman Pidon kuulda Võrumaa juuriga noorõ muusigu Kalkuna Mari viie pääle tettüt laulu Iheri luulõtusõst «Mu õnn».

  Iheri Rihhardi külvet luulõsõna-siimnist om parhillatsõs nuur mõts saanu. Kae ku illus!


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!