Nummõr' 203
Mahlakuu 6. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
 • Uudissõ
   
 • Palkõ vaihtamisõ oppus Räpinäl
 •  
 • Võrokiilne ilmateedüs ETVn
 • Märgotus
   
 • Viimse Kullar: filmi nii Võrumaa ku üleilmalist küläellu
 •  
 • Anda om õks õndsamb
 • Elo
   
 • Vana kolhoosiesimehe kevväi
 •  
 • Kar’alaskmispäiv Urvastõ muudu
 • Juhtkiri: Uma ja hää näütemängopäiv
  Tähtpäiv
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Hinge päält är
   
  Puulpää oll’ illus pääväpaistõnõ päiv. Kai, et lää Juudiparki keväjäidsi tsirgukõisi kaema ja kullõma. Näide tsätsin tege jo meele rõõmsas.

  Mukka pia ütel aol jõudsõ parki nuur imä uma tsillukõsõ tütrega. Latsõkõnõ hüpäs’ ja karõl’ imä käe otsan. Oll’ tõõnõ nii lusti ja rõõmu täüs. Ütel aol pässi tütrekene imä käe otsast valla ja sattõ tiiraa viirde lummõ kõtulõ maaha.

  Imä nõstsõ latsõkõsõ üles, a lats nakas’ väega halusalõ ikma. Illus helle kuhtikõnõ, käe ja silmnägu olli pini sitaga kuun. Sõs naksi ka imäl pisara üle põski juuskma.

  Pinisitt pühiti näo ja kuhti päält maaha ja nuur imä nakas’ ikva latsõkõsõga tagasi, arvada kodu poolõ minemä. Hää tuju ja rõõmus miil olli näil kaonu.

  Mu tuju oll’ kah tsurgit, olkõgi et tsirgukõsõ lauliva ja tsädistivä. Mõtli, et mi liina illus pargikõnõ, kon ilusa pingi, latsi mänguplatsikõnõ ja kasusõ puukõsõ, om muudõt pinne peldikus.

  Mõni aig tagasi olli Võru lehen liinan pinne pidämise ettekirutusõ är trükit. Sääl oll’ kirän, et pinipidäjä piät uma pini takast kõik jäägi är koristama. A mullõ külh es paistu terve talvõ joosul kõrdagi silmä, et mõni olõssi tuud tennü. Et noid ettekirutuisi täüdetäsi, sis piäsi õks olõma ka mõni inemine, kes mõnikõrdki kaesi perrä, mis sünnüs.

  Pini tund pinni ja ma usu, et peremehe omma kah ütstõist talvõ joosul nännü. Ku teil, pinne peremehe, om süämetunnistust veidü viil alalõ, sis võtkõ hinnäst pargi puhtassaamisõ nimel kokku ja nigu meil joba mitu aastat keväjä om olnu – «Teemi är!».


  Sika Aavo, Võru miis

   
   
  Keväjämälestüs 55 aasta takast
   
  Ku ma Võrusuu pääl koolin käve, sis 5. klassin mängse kooli näütetsõõr vinne muinasjuttu «Havi käsul». Mul oll’ väiku turunaasõ osa. Ega ma tuuga rahul es olõ, parõmba meelega olõs tahtnu olla orjatar lossist. Orjatarõl olli sääl läükväst vuudrisiidist ummõldu pihtündrigu ni kaalan helme. Ja nä lauli ilusit kurbõ laulõ. A mul es olõ säänest ilusat lauluhellü. Mu helü kõlvas’ õnnõ turu pääl tsaagatamisõs. Kuuludi sääl suurt uudist: kuis ahi sõit küläuulitsat piten, a aho pääl lebotas miis. Tuu oll’gi pääosalinõ Jeemel, õigõmbalõ Sika Tõnu 6. klassist.

  Vasta keväjät mängiti näütemängu kultuurimaja püüne pääl. Kiä olli lava pääl är esinenü, võisõ tõisi mängu saalist kaia.

  Istsõ tsaar, tegeligult külh Pokkeri Jüri 7. klassist, uma trooni otsan. Sälän uhkõ verrev rüüd ja pään kullakarva kruun, käen võimsa valitsõmisõ nui. Ku tä põrut’ tuu nuiaga vasta põrmandut…

  Sis lätsi mäntlihõlma iist lakja ja kõik näivä, et tsaaril olli jalan hariligu viigipüksi ja kängi pääle tõmmadu koopõratiivipoodi kaloski. Säänest tsaari es saa naarulda kaia! Ja ma turdsahtigi naarma. Inemise vahtsõva minnu väega pahatsõlõ. Lava pääl lubasi tsaar parajalõ uma tütre – perädüilosa tsaaritari – nupumiis Jeemelile naasõs anda. Tsaari tütre osan oll’ mi primadonna Koitla Kaja-Riina, kedä mi timä ilu ja tsärre olõki peräst Katariinas kutsimi.

  Nii hallõarmsa kotusõ pääl es kõlba sukugi naarda, innembi võinu pisarakõsõ puistada...

  Tuust aost om päält poolõ aastagasaa müüdä linnanu. Inämb ei olõ mi hulgan ei Pokkeri Jürri ega Sika Tõnnu. Olõ-i ka näütemängu opanut Rinkeni Leonorat (olõssi urbõkuul saanu 90) ja muusikamiist Juurika Hendrikut (90. sünnüaastapäiv tulõ 2011), kiä kirot’ lavastusõ jaos laulu. Nuu kats hääd inemist opsi meid, väikeisi latsõkõisi suurõ ilma illu nägemä. Aituma näile takkaperrä tuu iist!


  Valpri Liina

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!