Nummõr' 203
Mahlakuu 6. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
 • Uudissõ
   
 • Palkõ vaihtamisõ oppus Räpinäl
 •  
 • Võrokiilne ilmateedüs ETVn
 • Märgotus
   
 • Viimse Kullar: filmi nii Võrumaa ku üleilmalist küläellu
 •  
 • Anda om õks õndsamb
 • Elo
   
 • Vana kolhoosiesimehe kevväi
 •  
 • Kar’alaskmispäiv Urvastõ muudu
 • Juhtkiri: Uma ja hää näütemängopäiv
  Tähtpäiv
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Uma ja hää näütemängopäiv
   
  Olõ trehvänü kaema-kullõma pia kõiki Puiga kooli kõrraldõduisi võrokeelitsit näütemängopäivi. Egä kõrd om umakiilse tükü vai laulumängoga vällän olnu kümmekund kuuli vanalt Võromaalt ja mõnikõrd ka mõni Setomaa kuul.

  Om olnu nii parõmbit ku kehvembit tükke, a egä kõrd om tennü süäme lämmäs tuu esieräline mängolust, miä nuurist näütlejist om vällä paistnu.

  Tuustki om kõrraga arvo saia, kas võrokiilne jutt om niisama päähä aet vai tulõ esihindäst, selle et koton viil kõnõldas latsiga võro kiilt. Tuu viimädse poolõst omma miilde jäänü Ruusmäe kandist peri koolilatsõ. Ka timahava jäi Haani-Ruusmäe kooli tükk miilde esieränis hää võro keele peräst.

  Võrokeelitside näütemängõ vidäjide-oppajidõga kõnõldõn tull’ vällä tuu, et maakoolin om näütemängo opminõ ja latsi pruuvi saaminõ paras ettevõtminõ: koolibuss näütemängo perrä ei ooda, latsil om tõisi tsõõrõ vai trenne kah ja perädü rassõ om proovi-aigu niimuudu kokko klapita, et kõigilõ pasnu.

  Tuuperäst tulõ au anda noilõ koolõlõ ja oppajilõ, kiä rasõhuisist huulmada egä aasta vahtsõ võrokeelidse tükü latsilõ selges oppasõ ja näütetrupi Puiga näütemängopääväle saatva. Nii joba kümme aastakka.

  Puigal üles astnu noorõ näütlejä kasusõ ütskõrd suurõs ja või luuta, et mõnõst saa ka peris näütlejä. Looda tuud, et teno Puiga näütemängopääväle nakkasõ noorõ näütlejä umma ilosat võro kiilt pruukma ka suurõ lava pääl.

  Vai ku kunagi piässi tettämä peris uma võrokiilne Võromaa film, sis es pidänü pandma Põh’a-Eestist peri näütlejit võro kiilt murdma. Olõssi võtta uma, võro kiilt mõistva näütlejä.

  Tuuperäst om tuu väega suur asi, et Võromaa latsil sääne võrokiilne näütemängopäiv om.

  Suur aituma tuu iist pääkõrraldajalõ Ruuli Helvele ja timä abiliidsile ka Uma Lehe toimõndusõ puult.


  Harju Ülle, päätoimõndaja

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!