Nummõr' 51
Lehekuu 25. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 • ARHIIV
 •  
  Pääleht
   
 • Näputüüga leibä tiinmä?
 • Uudissõ
   
 • Vana-ao laat uut laadulisi
 •  
 • Virma ragosi Põlva lähkül ristipuid
 •  
 • Külm tekk’ marjulõ kurja
 •  
 • Lõkõril vahtsõnõ plaat’
 •  
 • Konkurss’ nall’anõnnolõ
 • Elo
   
 • Kobras paugut’ ja palot’ mõtsa
 •  
 • Tsäimajan saa süvvä suulliimi ja porovigupiirakit
 • Märgotus
   
 • Võromaalõ om nuuri vaia
 •  
 • Riitsaari Evar: oll’ sääne tunnõ, et tulõ kodo tulla
 • Kirä
  Kagahii
  Esimuudu
  Perämäne külg
   
  Külm tekk’ marjulõ kurja
   
  «Seo aasta kannatas luudus inämb ku inne!» ennustas kehvä saagiaastat Uma Lehe ilmavana Bergmanni Karl, kinka aiast Rõugõ vallan Lükkä külän võtsõ ütsäkraadinõ üükülm paari nädäli iist piä kõik’ elävä är.

  «Sitigä ja hõraga, rabarbri, ploomi, vislapuu (kirsi) – kõik’ omma musta!» seletäs Bergmann. Külm võtsõ är ka tammõ- ja saarõlehe ni mus’tkahäitsme mõtsan. Aialilli, miä muido häste külmä kannatasõ, omma är külmänü.

  «Sitigä ja vislapuu häitsme lätsi,» kõnõlõs üükülmä tettüst pahandusõst ka talumiis’ Rehkli Piitre Sõmmõrpalo vallast Pritsi küläst. «No visla olli umas tarbõs, a paar’sada sitigäpuhma istuti ma külh müügimõttõga. Midägi säält vas’t saa, a ei kuigi pall’o.»

  Piitre luut, et vähämbält saa hektäri pääl kasuva viläga om tä päsnü. «Kesväkülvi ma õkvalt lõpõta, kaaralõ es tii külm kah midägi,» ütles tä.

  Egäl puul olõ-i üükülm siski väega kuri olnu. Lepiku Soe talo peremiis’ Kiristaja Jaanus Põlva vallast Mõtstõst, kiä 30 hektäri pääl villä kasvatas, ütles, et külm olõ-i viläle liiga tennü. «Mis uibidõga saa, om perän nätä, mar’apuhmõl omma mar’a viil külen,» seletäs tä. «Kas naa külge ka jääse, selgüs paari nädäli peräst.»

  «Hain om kah külmä peräst tuim ja matal’,» tiid Bergmanni Karl. Avitanu õnnõ lämmi piksevihm.

  Harju Ülle
   
   
  mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!

  «Esiki peris õigõn Võro murdõn lugu avitas üten Võro murdõ välläkuulmisõlõ.»

  Haabsaarõ Enn löüd, et võro kiilt ei või kirja panda (VT)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!