Nummõr' 202
Urbõkuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kihlkunnapäiv Põlvan
 • Uudissõ
   
 • Kalapüüdmise võistlusõ omma moodun
 •  
 • Ristipuiõ raamat sai preemiä
 •  
 • Kihlkunna kõgõ pühämb paik?
 •  
 • Osola pensionääri teivä talvõl kelgurallit
 • Märgotus
   
 • Lugõjidõ mõttõ Umast Lehest
 • Elo
   
 • Saatuslik 1949. Kats saatust
 •  
 • Noorõ tüütegejä: õnnõ lotoga saa ull kah kõrraga rikkas!
 • Uma Pido
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Astu üles Uma Pido pääväprogrammin!
   
  Tandsja, laulja, rahvamuusiku, näütlejä ja tõsõ esinejä omma oodõdu Uma Pido pääväprogrammin üles astma. Lavaprogrammõ jaos om ütsjago esinejit joba olõman, a pidokõrraldaja kutsva näid viil mano.

  Kava piässi olõma kõgõ inämb 25 minotit pikk. Sisu võissi tukõ Uma Pido mõtõt: näüdädä lõunaeestilist ilmakaemist, uma keele illo ja vana Võromaa katsa kihlkunna esierälisust.

  Huvilidsõ võinu hindäst teedä anda ildampa 5. mahlakuu pääväs (5.04) Tähe Innarilõ tel 799 8234, 5818 8175 vai innar@intsikurmu.ee. Teedüst saa mano kaia www.umapido.ee ja www.polva.ee päält.
   
   
  Miihilaulupäiv Vanan-Koiolan
   
  Pühäpäävä, 28. urbõkuu pääväl kell 16 om Vanan-Koiolan Uma Pido miihilaulupäiv. Kõik vana ja vahtsõ laulumehe omma oodõdu!

   
  17 sõnomimeistrit
   
  Tõsõ Uma Pido lavastaja Trassi Raivo uutsõ imäkeelepääväs inemiisi käest mõttit pido lõugahusõ (tunnuslause) jakkamisõs luulõtusõ vai sõnomiga.

  Umal Pidol om lõugahus «Ku keskkotus kimmäs, sõs ladva’ laulva’». Tuu jakkamisõs saadi mõttit 17 inemist. Üte tüü saatsõ koolilats, tõsõ sõnameistri olli suurõ inemise.

  Tekste kaenu lavastaja oll’ rõõmsa, et sõnomi omma hää ja põnõva: «Inspiratsooni ja tekste pidol pruukmisõs om tan küländ, ait’uma kirotajilõ!».

  Þürii (Trassi Raivo, Rahmani Jan, Ruitlasõ Olavi ja Kauksi Ülle) and avvohinna parõmbilõ üle puulpäävä, 27. urbõkuu pääväl kell 14 Põlva muusikakoolin lõõtsakursusõ-päävä kontsõrdil.

  UL

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!