Nummõr' 202
Urbõkuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kihlkunnapäiv Põlvan
 • Uudissõ
   
 • Kalapüüdmise võistlusõ omma moodun
 •  
 • Ristipuiõ raamat sai preemiä
 •  
 • Kihlkunna kõgõ pühämb paik?
 •  
 • Osola pensionääri teivä talvõl kelgurallit
 • Märgotus
   
 • Lugõjidõ mõttõ Umast Lehest
 • Elo
   
 • Saatuslik 1949. Kats saatust
 •  
 • Noorõ tüütegejä: õnnõ lotoga saa ull kah kõrraga rikkas!
 • Uma Pido
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Ristipuiõ raamat sai preemiä
   
  Harju Ülle
    
   
  Kõivupuu Marju. 
    
  Võromaalt peri rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju ristipuiõ-raamat «Hinged puhkavad puudes» sai minevä neläpäävä Tal’na ülikooli käest 2009. aasta kõgõ parõmba monograafia preemiä. Monograafia om tiidüslik uurminõ, miä kaes määnestki küsümüst, inemist vai asja õga küle päält ja tävvelidselt.

  Ülikuul jagi preemjit 2009. aastagal vällä tulnu ja silmä jäänü tiidüslige raamatidõ vai ettevõtmiisi autorilõ.

  Kõivupuu Marju esi nimmas’ ristipuiõ-raamadu kotsilõ, et lugõja võiva säält tiidmist saia, kuis hoita mi edevanõmbidõ perändit ja kuis tuuga kuun rahun ellä.

  «Mi riigin võinu olla kah nigu Põh’amaiõn, et ku mõnõ pühä paiga vai mälestise manu tahetas midägi vahtsõt ehitä, sis kutsutas kõgõpäält kokku tsõõriklaud,» seletäs Kõivupuu Marju. «Lavva takan arutasõ ehitäjä-planiirja üten aoluulaidsi, vannu asju välläkaibjidõ ja ka paikligõ inemiisiga, kuis tuud asja nii tetä saanu, et kõigil süä tsälgän olõssi.»

   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!