Nummõr' 214
Süküskuu 21. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
 • Uudissõ
   
 • Palgimõtsa pidänü ka latsilõ hoitma
 •  
 • Kangro – võro vaimuga kirämiis
 •  
 • Tõnõ Uma Pido sai DVD-plaadi pääle
 • Märgotus
   
 • Aropi Erja: olõ kõgõ tahtnu oppaja olla!
 • Elo
   
 • Keelepesä latsilõ
 •  
 • Söögimeistride lemmiksöögi
 • Juhtkiri: Midä kõkkõ või ette kujota
  Savvusannan
  Kirä
  Üts küsümüs
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kalkuna Mari näüdäs’ Võrol vahtsõt plaati
   
  Harju Ülle
    
   
  Kalkuna Mari. 
    
  Puulpäävä õdagu laulsõ esieräline laulja ja laululuuja Kalkuna Mari mi kandi rahvalõ Võrol Kandlõ kultuurimajan: oll’ Mari tõsõ muusigaplaadi «Vihmakõnõ» tutvas tegemise kontsõrt.

  Mari kõnõl’, et tõsõ plaadi tegemise man märkse tä pall’o ummi imäpuulsidõ vanavanõmbidõ pääle, kiä olli peri Pärnu kandist mere veerest. Ildaaigu tull’täl mõlõmbaga hüväste jättä.

  Esäpuulsõ, Võromaa vanavanõmba kuuli inne Mari sündümist. A siski kiskva Mari Võromaa juurõ tedä kõvõmbahe: Mari ütel’, et om hingõ poolõst mõtsa-inemine, mitte mere-inemine.

  Vahtsõ plaadi pääl om ka mitu võrokeelist luku ja võro keelen lupa Mari laulda ka edespite.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!