Nummõr' 212
Põimukuu 24. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Oppaja-ammõt avvu seen
 • Uudissõ
   
 • Rohilidsõmb elo meelütäs inemiisi
 •  
 • 12. Võromaa rahvapillilaagri peeti Mõnistõn
 •  
 • Kanepi kerik 200
 •  
 • Ummamuudu laat
 •  
 • 21. põimukuu pääväl oll’Kanepi vallan Mesipuu talon perrepäiv «Rehepapi 7 ammõtit»
 • Märgotus
   
 • Uma Leht Jannseni ja Jakobsoni jälgi pääl
 • Elo
   
 • Nigu vanaimä man
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul peeti 13.–15. põimukuul Haanin üten liivlaisiga
 • Juhtkiri:Võromaal elo käü
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kagahii
   
  Oppaja-ammõt avvu seen
   
  Ku majandusbuumi aigu tull’ koolioppajit tikutulõga takan otsi, sis parhilla om tuu ammõt jäl avvu seen – Lasva valla Kääpä kooli eesti keele oppajas tahtsõ saia kogoni ütessä inemist.

  «Normaalnõ, tüüpuudus om jo,» selet’ kõvva konkurssi Kääpä kooli direktri Viitkini Enn. «Mi kuul om hää kotussõ pääl kah ja opilaisi om 140 – oppaja saa täüstüükotusõ.»

  Kääpä latsilõ nakkas eesti kiilt oppama Tarto ülikooli magistrikraadiga Mulgimaalt peri Mälksoo Eva-Liisa. Viitkini Ennul om hää miil, et kuul saa noorõ tsärre oppaja: «Pall’o pelgäse nuurt tüüle võtta, a kongi piät jo nuur inemine alostama kah!»

  Antsla kooli füüsigaoppajas tahtsõ saia neli inemist, kõnõl’ direktri Kooli Heinar. Vahtsõnõ füüsigaoppaja om õkvalt ülikooli lõpõtanu uma kihlkunna inemine: Urvastõ kandist peri Lõo Marietta.

  Kanepi kuul otsõ vahtsõs opiaastas kolmõ oppajat ja es olõ säälgi noidõ löüdmisega murõht.

  Direktri Kaste Merike ütel’, et kõgõ rohkõmb tahtjit – kuus inemist – oll’ oppõalajuhataja kotussõ pääle. Peräkõrd tetti sääl otsus, et kõgõ parõmbalõ passis taa ammõdi pääle iks inemine, kiä kuuli joba tund: kooli keemiä- ja bioloogiaoppaja Tarendi Eda. Kipõlt löüti ka majandusõ ja luudusõainidõ oppaja.

  Võro maavalitsusõ haridus- ja kultuuriosakunna juhataja Libliku Pille tiidse kõnõlda, et peris veeremaal om oppajit iks parhillaki rassõ löüdä. Tulõ kas pensi pääle jäänü oppaja kuuli tagasi pallõlda vai leppü mõnõ muu lühküaolidsõ variandsiga.


  Harju Ülle


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!