Nummõr' 65
Joulukuu 6. päiv 2004
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
  Uudissõ
   
 • Eesti ubinit poodist saa-i
 •  
 • Võrol helisi rahvapilli
 •  
 • Võromaa lats' edendäs tervüst
 •  
 • Latsi võidujutu teedä
 • Elo
   
 • Ahja mehe kuulsa mõtsakäru
 •  
 • Kas valli «laari hahk» vai «padari sinine»?
 • Märgotus
   
 • Suija Silja: mu elo om nigu pöörüstorm'!
 •  
 • Pini, tsirgu ja süäme helü
 • Kirä
  Ands'ak
  Kagahiiq
  Perämäne külg
   
   
   
  Eesti ubinit poodist saa-i
   
  Silmä Sandri
  silmaonu@hotmail.com
     
   Timahava piät ubinasõbra rassõ süämega poodist vällämaa pall'omürgütedüid ubinit ostma – keväjädse üükülmä võti ubinasaagi piä är. Neo ubina, miä alalõ jäivä, masva hingehinda.

  Õkva sis, ku viläpuu naksi häitsemä, käve üle Eesti suur' üükülmi lainõ. Pääle viläpuiõ tekk' hall
  Ku hindäl uibuaida olõ-i, sis saa Eesti ubinit õnnõ kalli raha iist ja turu päält. kah'o ka mar'apuhmõlõ ja maas'kmar'aki jäivä edimädsist häitsmist ilma.
  Võromaa ütest suurõmbast, Moos'te uibuaiast saadi seo süküs õnnõ mõni kast' ubinit. Uibuaia pääligu, Jõgõva Sordiarõtusõ Instituudi Moos'te Katsõjaama juhataja Paalmani Kalju ütel', et timahavanõ ikaldus om toda hullõmb, et tull' joba tõist aastat jär'est.

  «Ka minevädsel aastal es saa mi siist uibuaiast määnestki saaki,» kõnõl' Paalmani Kalju. Tuuperäst om ubinaäri lännü katsõjaama miihi jaos niisama hapus ku varasügüsene antonovka ja nä tahtva 3000 puuga uibuaida rendile anda.

  Olõ-õs lugu parõmb ka muial Lõuna-Eestin. Tarto liina veeren and' Rõhu katsõpunkti aiast saaki vähämb ku üts' kolmasosa puid.

  Ku viil mõni aig tagasi olõs kõnõld, et timahava tulõ umamaisidõ ubinidõ iist vällä kävvü kooni 25 kruuni kilost, sis olõssi arvajat ullis peet. A nimelt säändse hinnaga müüdi timahava sügüse väega hää vällänägemisega kodotsit ubinit. Tõõ huvvõn tulõ külh nimmada, et keskmädselt oll' ubinakilo hind siskina 15 krooni ümbre.

  A ega naid 15-kroonitsit ubinit kah väega saia es olõ, Lõuna-Eesti kõgõ suurõmba, Tarto turu pääl, kohe toova umma kraami ka Võromaa talonigu, omma seo süküs ubinit möönü õnnõ neli-viis' inemist. Põrõhõlla möövä sääl ubinit õnnõ üts'-kats' vanainemist. A puutõst massa-i ummi ubinit sukugi otsi.

  Võro Vilja Marketi müügijuht' Djomina Kaja ütel', et erinevält mineväst aastast umamaisit ubinit nä möönü ei olõ. «Ku ausa olla, sis Rõngu aia ubinit mi saassi pakku külh, a neo omma nii kalli, et kiäki nakka-i ostma,» oll' tä kimmäs.

  Müügijuht' ütel' viil, et uma ubina olõ-i ka nii hää vällänägemisega ku vällämaa uma. Ku viimädse omma kah viil odavamba, sis ostva inemise noid. Lövvüs ka inemiisi, kiä käävä innembi korvitävve ubinidõ iist sadakund kruuni vällä, ku Poola ubinit süümä nakkasõ.
   
   
  Mis sa arvat?
   
  JUHTKIRI
   
  Võromaalt maailmalõ
   
  Ilmarahval om vast' külh tävveste üts'kõik', kas minevä suvvõ Võromaa uibu ubinit kanni vai ei. Vas't egä rahvas siin ilmajaon pidä hääs uma maa ubinit ja kihvtitsis võõralt maalt sisse tuudit. Om külh üts' soomõ kõnnõkäänd, miä ütles, et muu maa mustikat peedäs uma maa maas'kastki parõmbas. A aig ja armuandmalda turuvõistlus omma tuu vanasõna pää pääle käändnü. Nii et või hoobis lukõ: «Uma maa antoonovka, muu maa koldenstaar!»

  Tuuvõrd inämb om võrokõisil põhjust uhkust tunda noidõ inemiisi üle, kiä omma võimõlidsõ ilmalõ midägi säänest pakma, minka pääle ilm nõnna ei kobruta. Nigu Suija Silja – pidä Võrol, Põlvan ja Tarton spordipuuti ja joud viil maailmakarikavõistluisil kah kävvü. Pääle kolmõ latsõ sünnütämist suusatamisõ MM-ilõ jõuda – tuu jaos piät õks eriline inemine olõma.

  A hää as'a omma ka Võromaa n'ardsuvaiba. Ku Jänese Eeva pand vaiba värvile nimes «laari hahk», tege tuu egäle tä paigapäälidsele kundõlõ kah hää tujo. Ka muido kimmäs rahvaliitlanõ või «laari haha» vaiba osta, selle et tuu olõ-i määnegi luksuskaup. «Ma osti pinile küllealodsõs,» saa hinnäst sõpru iin vällä vabanda.

  Tartomaa ja Võromaa piiri päält Ahjalt omma ilma pääle vällä lännü mitmõ vahtsõ vana as'a: pedäjäkandõst aet tõrv om üten linaõliga saanu kõgõ populaarsõmbas värski puu ületõmbamisõ möksis Eestin. Vanast autost või mõtsakärru tetä mitund muudu, a tuud, kuis om tennü Korgi Kalev, sõidõtas kaema esiki Põh'a-Eestist.

  Kõik' om hää, ku jõvvat meelen pitä, midä ütles seon lehen Püttsepä Juhani: «Raha ja mammona ei massa siin ilman mitte essugi.» Süämega tett asi lätt maailmalõ kõrda.
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   Kae, miä ütel´!


  Miä lännü, tuu om lännü, üts'kõrd omma kõik' vana kannu!

  Spordimiis' Anupõllu Juhan kõnõlõs edesi haanimiihi tarkust (ETV)
   
     
   Uma Lehe sõbõr!