Nummõr' 211
Põimukuu 10. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
 • Uudissõ
   
 • Seto sootska om ehitüsmeistri ja perimüsekorjaja
 •  
 • Võrol om näütüs «Kos sa olõt?»
 •  
 • Umakiilse luulõ võistlus
 •  
 • Sisaski muusika kontsõrt Rõugõn
 •  
 • Latsõ opsõ haino tundma
 •  
 • Eestläisi päiv Vanan-Laitsnan
 • Märgotus
   
 • 10 aastat Umma Lehte
 •  
 • Mürgü Marje: näütemängu tulõva elust hindäst!
 • Kultuur
   
 • Haanimehe uutva suvõülikoolist Haanimaalõ hääd
 •  
 • 22. Kaika suvõülikuul Haanihn 13.–15. 08
 •  
 • Igäviguaolinõ Häniläne
 • Vana-Võromaa
   
 • Hainsoo Meelika ja Õunapuu Lauriga. Maast ja mõtsast, laulust ja aost
 •  
 • Paadimeistri Võromaa põh’anukast
 • Ummamuudu
   
 • Hääl nimel mito last, kasulatsõ päälekaaba
 •  
 • Uma Lehe 10. sünnüpäävä viktoriin
 • Juhtkiri: Võrokõisi kokkosaamisõ kotus
  Savvusannan
  Kirä Kaasanist
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
  Kagahii
  Esimuudu
  Koomiks
   
  Kanepidse hammõ preemiä saiva Rahmani Jan ja Laaksosõ Heli
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Kanepi raamatupäävä vidäjä Contra om Rahmani Jani (hääd kätt) ja Laaksosõ Heli (kesken) raamatust tuu leheküle üles löüdnü, kon Kanepist juttu om. Viil omma pildi pääl Kanepi raamatukülä iistvõtja Lindali Kalev ja Margna Epp 
    
  Timahava saiva Lõuna-Eesti kirändüsavvohinna «Kanepine hame» võro kirämiis Rahmani Jan ja Soomõ kiränaanõ Laaksosõ Heli ütidse luulõkogo «Maapuupäiv» iist.

  Kanepi Raamatukülä avvohind anti kätte puulpäävä, 7. põimukuu pääväl kolmandal Kanepi raamatupääväl.

  Säänest avvohinda jagi Kanepi Raamatukülä joba kolmandat kõrda.

  Et seokõrd oll’ avvohind katõ pääle, sis sai Rahmani Jan kanepidsest rõivast tett hammõ, Laaksosõ Helile anti kanepine prunts.

  «Kanepine hame» andas kümme aastat tagasi vällä tulnu raamadu iist. Tuu piät olõma väega hää sisuga raamat, raamatun piät olõma pruugit lõunaeesti kiilt ja tuugi tulõ kasus, ku om Kanepit nimmat.

  Varramba omma avvohinna «Kanepine hame» saanu Kõivu Madis mälestüisiraamadu «Kähri kerko man Pekril» iist ja Kauksi Ülle romaani «Paat» iist.

  Viil anti Kanepi raamatupääväl vällä Kalve Toomasõ eräpreemiä, mille sai timahava Tedre Tarmo.

  Raamatupääväl astsõ üles hulk kiräinemiisi: Merca kõnõl’ umast romaanist «Mees», Ilvesse Aapo laulsõ üten Platsi Liisoga, Contra ja Nemvaltsi Urmas kõnõli umast hittraamatust «Poiste aabits».

  Kultuurkapitali käest minevaasta raamadu «Peidetud hõbedane aardelaegas» latsikirändüse aastapreemiä saanu Kerälä Mika (Mika Keränen) kõnõl’ ummist raamatist ja lugi ette viil poolõlõ olõva latsiromaani edimädse päätükü.

  Viil astsõ üles Kanepi seltsimaja näütetrupp, mängiti Gogoli «Naasõvõttu». Tükü lava pääle säädnü Kanepi valla kultuurinõunik Sillamäe Ülle sellet’, et taad tükkü om Kanepin mängitü ka kunagi aastakümnide iist.

  Kanepi kolmas raamatupäiv lõppi õdagudsõ kontsõrdiga Kanepi kerikun, sääl laulsõ Põlvast peri muusigamiis Söödü Jaan.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!