Nummõr' 210
Hainakuu 27. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Hurda talo vahtsõnõ elo
 • Uudissõ
   
 • Tsiga jäi mõtsa, a jahimiis kõnõlõs iks
 •  
 • Vikur-lõõdsamäng lei Soomõn lainit
 •  
 • Edimäne seto suvõülikuul
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Haanin 13.–15.08
 •  
 • 3. raamatukülä päiv Kanepin
 •  
 • Linalaat Moosten
 • Märgotus
   
 • Pindremaa ja Roundup
 •  
 • Küläpoodi mälehtüses
 • Elo
   
 • Suurõ ao väiku jutustaja
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Aholämmi
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Hurda talo vahtsõnõ elo
   
  Harju Ülle
    
   
  Hurda Jakobi talo vahtsõndõt huunit kaema tulnu inemise sanna vilun istman. 
    
  24. hainakuu pääväl peeti Põlva küle all Himmastõn pito suurmehe Hurda Jakobi kodotalo kõrda tettüisi huunidõ (ait, sann ja keller) avvos.

  «Väega illos, niivõrd sarnanõ vanaga!» kitt’ huunidõ vahtsõt vällänägemist Hurda Jakobi sugulanõ, kodo-uurja Kähri Liina. «Ei tiiä, kas ka maja vahtsõst ehitämises väke om, tuu oll’ iks väega suur hoonõ, a alalõ om õnnõ lävepakk.» Elotarõ palli maaha 1975. aastagal, vanno pilte ja Kähri Liina mäletämise perrä om parhilla tettü tuust vahtsõ joonissõ.

  Hurda Jakobi Lepä sünnütalo umanik Põlva rahvaharidusõ selts ostsõ talo 2008. aastagal Ludvi Aaro käest.

  Talo kõrvalhuunõ sai kõrda tetä teno toolõ, et PRIA tugi ettevõtmist inämb ku 900 000 krooniga. Rahha anni ka Põlva vald, Eesti kultuuriseltse ütisüs ja mitmõ hää inemise.

  Külärahvas avit’ talo ümbre kõrda luvva.

  Põlva rahvaharidusõ selts nakkas talon rahvakultuuri ettevõtmiisi kõrraldama.

  Huunidõ vallategemise pidol anti üle ka timahavadsõ Hurda Jakobi nimelidse rahvuskultuuri avvohinna.

  Neo saiva Eesti kultuuriseltse ütisüse juhatusõ esimiis Haameri Valter ja Põlva muusigaoppaja, koorijuht, laululuuja Kolsari Maret.

  Põlva rahvaharidusõ selts jagi Hurda-avvohindu joba 19. kõrda, tuud om tettü 1992. aastagast pääle. Timahavanõ avvohind oll’ 15 000 kruuni.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!