Nummõr' 205
Lehekuu 4. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 28 vahtsõt Umma Laulu
 • Uudissõ
   
 • Sännan sai nätä Adsoni-võistlusõ vahtsõt väke
 •  
 • Põlva ehitüse-poodil umakiilne reklaam
 •  
 • Eloluuvõistlusõ võitsõ 97aastanõ võrokõnõ
 • Märgotus
   
 • Elleri Kalle: inemise nimi tähendägu iks midägi!
 • Elo
   
 • Kelbi latsi muusika-and om imäpiimäga üten antu
 •  
 • 25 aastaga 10 000 väikut kallendrit
 • Juhtkiri
  Savvusannan
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  28 vahtsõt Umma Laulu
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Võidulaulõ kirotaja: Kalkuna Mari  Ilvesse Aapo kiä laulsõ võiduluku üten Platsi Liisoga 
      
  Minevä riidi Pokumaal peetül Uma Laulu võistlusõl lauli võrokõsõ 28 esitettüt laulu, võidi Kalkuna Mari lugu «Suvi» ja Ilvesse Aapo «Valgust henge».

  Et laulõ oll’ tettü nii lustlikkõ ku kurbliisi ja mitmõn muusikastiilin, sis läts’ þüriil parõmbidõ välläsortmisõ ja avvohindu jagamisõga hulga aigu. Vällä anti ka mitmit erä-avvohindu.

  «Parõmba täämbädse päävä rahvalauligu» avvonime saiva mitu laulukirotajat: Silla Mari luu «Pensionäri elo» iist, Säinasti Enno laulõ «Pudru lugu» ja «Edimest kõrda» ni Videri Koidu luu «Hallo, siin vanaimä!» iist.

  Kõgõ parõmbas latsilaulus kuulutõdi Rahmani Jani «Mis om suurõ järve takan?» ja parõmbas rahvaperälidses latsilaulus Kalla Urmasõ «Pinnär».

  Tiitli «Vahtsõnõ vorm võrokeelitsen laulun» sai Contra laul «Kodomäng» Öösorri esitüsen. Kõgõ parõmb poplaul oll’ þürii arvatõn Ojasoo Andrese lugu «Nuurus» ansamblilt Mix Mitte.

  Tõsõ Uma Laulu võistlusõ þüriin olli Johansoni Ants (SA Tartu muusikafestival), Fastrõ Mariko (Võro instituut), Särje Taive (Eesti kirändüsmuusõum), Metsuri Marje (näütlejä, tõsõ Uma Pido memm) ja Trassi Raivo (tõsõ Uma Pido kontsõrdi lavalõsäädjä).

  Üte võidulaulu kirotaja Kalkuna Mari ütel’, et timäle miildü Uma Laulu võistlusõlt kõgõ inämb Ilvesse Aapo «Imelaul»: «Mullõ imeligu rütmi istusõ ja peris lõbus oll’!» Viil kitt’ tä Säinasti Enno luku Uma Pido kotsilõ («Edimest kõrda»): «Väega andõka sõna olli kirotõdu!».

  «Kõik laulu miildüsivä, miä es olõ tettü lainadu viie pääle ja miä olli iks lõunaeesti keeli,» ütel’ uma arvamisõ vällä tõnõ võitja Ilvesse Aapo.

  Uma Laulu võistlust tugõsi Pokumaa. Avvohinna panni vällä Eesti kirändüsmuusõum, Võro instituut, Võro selts VKKF, MTÜ Võru Noored Mehed, Eesti suurõtiimuusõum, Savi turismitalo, Taevaskoja Salamaa, hotell Pesa, MTÜ Piusamaa, Pokumaa ja Nopri meierei


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!