Nummõr' 203
Mahlakuu 6. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
 • Uudissõ
   
 • Palkõ vaihtamisõ oppus Räpinäl
 •  
 • Võrokiilne ilmateedüs ETVn
 • Märgotus
   
 • Viimse Kullar: filmi nii Võrumaa ku üleilmalist küläellu
 •  
 • Anda om õks õndsamb
 • Elo
   
 • Vana kolhoosiesimehe kevväi
 •  
 • Kar’alaskmispäiv Urvastõ muudu
 • Juhtkiri: Uma ja hää näütemängopäiv
  Tähtpäiv
  Uma Pido
  Savvusannan
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kümnes võrokiilne näütemängopäiv Puigal
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
      
   
   
  Ruusmäe noorõ näütlejä omma talolatsõ Lattiku Jaani tükün «Nuuri soovi». Orava poiss Alliku Kaarli mäng Poola pani Kõivu Madisõ tükün «Tõõnõ uno Matsi jutt». 
      
   
   
  «Kae, susi jätse hanna ijämulku!» hõikas Puiga latsiaia poiss Horni Christopher võidulidsõ helüga. Vilustõ noorõ omma peris huvitavalt kokko klapitanu rahvarõiva ja sinidse huulõ, kitarri ja rahvatandsu. 
      
      
  23. urbõkuul tulli Puiga koolitarrõ võrokeelitsit näütemängõ mängmä kümme truppi koolilatsi.

  Seokõrdsõl näütemängopääväl oll’ juubõli hõng man: iks kümnes kõrd koolilatsi võrokeelitsit näütemängõ kaia-kullõlda.

  Nuuri tiatritegejit tervit’ ka Võro valla abivallavanõmb Kalgi Aigar, sõnnoga: «Olkõ hää inemise, kõnõlgõ iks võro kiilt, milles tuu hää om, saati arvo sis, ku olõti esi joba hallipäidse!»

  Kõgõ parõmbas näütemängos valisi ˛ürii (Allasõ Tiia, Reimani Silvi ja Veski Rivo) noorõmbast vannusõrühmäst Puiga latsiaia «Kuis susi kallo püüdse» ja vanõmbast rühmäst Vilustõ kooli raamadukogo katussõtiatri «Üts uma tands».

  Noorõmbist latsist nimmati parõmbis näütlejis Taaberi Katariina Puiga latsiaiast ja Udsu Alvar Mõnistõ koolist.

  Vanõmbist latsist mõistsõ žürii meelest kõgõ parõmbalõ mängi Loka Anete Võro Kreutzwaldi gümnaasiumist ja Koppeli Martin Puiga koolist.

  Eräpreemiä saiva Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi tükk «Selgeltnägijä» (kokkosäädjä Linnamäe Helena) ja Haani-Ruusmäe kooli «Nuuri soovi» (autor Lattiku Jaan, lavastaja Pärnapuu Sirje).

  Juubeli-näütemängupäävä puhul üteldi hulga häid sõnnu päävä pääkõrraldajalõ Ruuli Helvele.

  Puiga kooli direktri Märdini Mart ütel’ Helvele sändse suurõ kõrraldamistüü iist viil eräle tenosõna.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!