Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Viiest sportlasõst avitas!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, lahksaja 
    
  Ma mõtlõ, et olümpialõ saamisõ piät samasugutsõs tegemä nigu Eurovisoonilõ saaminõ om.

  Kõgõpäält kuulutõdas vällä võistlus «Eesti Sport». Sõs tulõva sinnä kinnitsin ümbrikin tuhandõ eesti sportlasõ tulõmusõ, minkast valitas paarkümmend tükkü vällä. Egä sportlanõ tege hindäst video ja sõs otsustõdas lõpligult rahvahääletüsega, kiä olümpialõ päses.

  Tuu olnu sportlaisi hindä hääs. Kas ti näiti, kuis Saue Eveli ikk’, ku viiest märgist neli müüdä läts’, võitja käest tsõõriga päähä sai ja raa päält är kutsuti? Minkjaos tütärlatsõlõ säänest kohustust olgõ pääle säädi? Las sõit lats’kõnõ Tarto maratonni. Ku sääl katõsaandas jäät, sis sullõ viil plaksutõdas!

  Vänkuuverin om Eesti saadikit 65 inemist, nuist 30 sportlast. Mitmõ sääl olõja sportlasõ nimme mi pääst tiiämi: Kiku, Veerpalu, Mae, Saue, Rehemaa, Koka Kaspar, Kümmeli Piitre... edesi? Edesi ma joht ei tiiä...

  Üteldäs, et perräjäänü omma Vänkuuverin kogõmuisi hankman. A mille ma ku massumasja piä murdmaasuusataja Simonlatseri Timo kogõmusõ kinni masma? Ma tahtnu ka esi uma raha iist midägi kokõ, a nii om, et egäsugudsõ Simonlatseri kogõsõ mu raha är ja ma piät ulli näoga siin Võõpson pasma!

  Muidoki olõnõs kogõmuisist kah... Mõnda es tahtnugi...

  Vot Gruusia miis läts’ kogõmusõ perrä ja mis sai: olõki-i meil inämb Kumaritašvilikõist... Läts’ kelguga mäest alla ja mäest üles ei tulõ inämb kunagi.

  Tippsport om nii ohtligus lännü, et koolõsõ kelgutaja, mäesuusataja, lumõlauduri. Esiki kipõtritsutaminõ om nii kipõs lännü, et sportlasõ kihotasõ ijäd piten pia 60 km tunnin ja ku säändse huu päält vasta saina panõt, saa-i ildamba inämb arvo, kumb vissraud kumma jala otsa käü...

  Üts väega nuur Eesti suusatütärlats ütel’ telekan, et tä läts’ Vänkuuverile hinnäst tühäs sõitma. Sõs sõitsõgi sääl uma sprindi är ja viimädse kotusõ vällä.

  Ma arva, et om hulga odavamb hinnäst koton puuriida takan tühäs laskõ. Saat hindä ilosalõ tühäs, kiäki ei näe ja ei piä perän häbü peräst silmi käkmä.

  Mu meelest olõs viis eestläst Vänkuuveri jaos viimäne piir. Kiku, Veerpalu, Mae. Alaveri Mati ja Kuusõ Lembitu... Ja avitas. Kikulõ miis ja tütrekene üten... Imä Rutt ja esä Anatooli võinu kah õks sääl olla, mõnõ suusamäärdjä ja kõik. Kuigimuudu ei tulõ 65 nimme kokko, nigu Eesti kogõmust hankva pundi suurus parhilla om.

  Mille spordin nii om? Muusikan näütüses ei saadõta kogõmusõ saamisõ peräst annilda vai nuurt dirigenti Londoni kuninglikku filharmooniaorkõstrit juhtma.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!