Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kuis Uma Leht miildüs?
   
  Hää lugõja, anna teedä, kuis Uma Leht miildüs!

  Uma Lehe toimõndusõl om huvi teedä saia, kuis teile, hää lugõja, Uma Leht miildüs ja midä mi saanu parõmbalõ tetä. Tuuperäst pallõsi vastussit mõnõlõ küsümüsele.

  Vastamisõs või seo küsümüisilehe vällä lõiku, a või vastussit saata ka eräle paprõ pääl (Uma Leht, Tarto 48, 65609 Võro liin) vai viil parõmb e-kiräga: info@umaleht.ee. Oodami vastussit 3. urbõkuu pääväs (3.03.2010).

  Vaiva iist loosimi vastajidõ vaihel vällä avvohinna: priipiledi Umma Pitto, vana Võromaa sainakaardi, võrokeelidse raamadu ja plaadi (saa esi valli), Uma Lehe aastatelmine tutvalõ inemisele.


  Uma Lehe toimõndus

   
  1. Umast Lehest loe kimmähe:

  1. lk uudissit

  2. lk märgotust
  Intervjuud

  3. lk juttõ
  Ruitlasõ juttu
  nal’ajuttõ
  latsinukka

  2. Miä miildüs Uman Lehen kõgõ inämb?
  3. Miä Uma Lehe man ei miildü?
  4. Mändsest su kodokandi inemisest, as’ast vai ettevõtmisõst võinu Uma Leht viil kirota?
  5. Midä võinu Uma Leht muuta? Nimi, vannus, aadrõs*, Telehvoninummõr*


  * Kiroda sis, ku om huvi avvohinna vasta.   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!