Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
   
  Joba parhilla võinu uma käsitüü- ja söögimeistri plaani pitä, et minnä kauplõma Põlvahe Indsikurmu Uma Pido laada pääle 29. lehekuul.

  Kauplõma oodõtas õnnõ käsitüü, mahhekraami, rahvusligu söögi ja muu vana Võromaa perädse kaubaga. Tsukruvatt ja õhupalli seo laada pääle ei passi!

  Laata peetäs kell 8–15. Laadaplatsi mass om 100–200 kruuni, eelektri pruukjalõ viil 200 kruuni pääle. Lavva-tooli piät kauplõjal hindäl üten olõma.

  Et Uma Pido laat om üts osa võrokeelidse laulu- ja rahvapido pääväprogrammist, sis oodõtas esieränis võro keelen kõnõlõjit kauplõjit. Ku vaia, saa küssü api võrokeelitside kaubasilte tegemises. Tuujaos tulõ joba varramba saata tarvilik jutt e-kiräga janika.usin@polvalv.ee pääle.

  Rahvusligõ rõividõ ja kauba umakeelidse tutvustamisõ iist jaetas paiga pääl avvohindu: Uma Pido õdagudsõ kontsõrdi piletit, mälehtüsas’akõisi jne.

  Laada pääl kauplõmisõ soovist tulnu teedä anda ildampa 1. lehekuu pääväs (1.05.).

  Teedüst saa mano Usina Janika käest tel 529 4334, janika.usin@polvalv.ee vai Tagla Asta käest tel 524 7025, astatagel@hot.ee. Kirjapandminõ: http://www.polva.ee/laat-registreerimisleht.


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!