Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
   
  Võrokõisi suur suvinõ kokkosaaminõ Kaika suvõülikuul tulõ timahava 13.–15. põimukuu pääväl (13.–15.08.) Rõugõ kihlkunna Haanimaa jaohn Haani koolimaja man. Taa um joba 22. kõrd suvõülikuuli pitä.

  Suvõülikooli kõrraldas Haanimiihhi nõvvokoda Haani valla ja Võro seldsi abiga. Plaanihn umma loengu, hulga tüütarri ja sporti, kultuuriprogramm, latsikoolitus, huvisõidu jne. Um kimmähe ka midägi esierälist, midä olõ-i inne olnu ja miä saa olla õnnõ Kaika suvõülikoolihn Haanihn!

  Teedüs: Näki Silver, pääkõrraldaja, tel 5344 1780, Silver.Nakk@keskkonnaamet.ee.


  Haanimiihhi nõvvokoda

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!