Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  10. näütemängupäiv Puigal
   
  Täpsele kuu ao peräst, 23. urbõkuu pääväl kell 11 tulõ Puiga koolitarõn kümnes võro-seto näütemängõ päiv.

  Kõrraldaja Ruuli Helve härgütäs uma näütemänguga Puigalõ tulõma kõiki latsi ja oppajit, kiä umast keelest ja meelest luku pidävä. Ülesastjit oodõtas vana Võromaa ja Setomaa koolõst.

  Tiatritükü pikkus piässi olõma kümne minodi ümbre. Tulõkist pallõs tä teedä anda ildampa 5. urbõkuu pääväs (05.03).

  Näütemängõ või kaema minnä egä tiatrihuvilinõ. Lähkümbät teedüst saa Ruuli Helve käest tel 5647 2721.


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!