Nummõr' 200
Radokuu 23. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • 24. radokuul om Eesti Vabariigi 92. aastapäiv
 • Uudissõ
   
 • Latsi folklooripäiv Parksepä koolin
 •  
 • Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
 •  
 • Oravil suurõmb nuurikeskus
 •  
 • 10. näütemängupäiv Puigal
 •  
 • Kaika suvõülikuul tulõ Haanihn
 •  
 • Käsitüü- ja söögimeistri pidolaatu!
 • Elo
   
 • Uma Lehe esimuudu tegijä
 •  
 • Ku toro är külmäs, tulõ as’atundja appi kutsu
 • Märgotus
   
 • Navitroll’a ja lumi
 •  
 • Kuis Uma Leht miildüs?
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Vana Võromaa sai kultuuriprogrammi
   
  Et tukõ aoluulidsõ Võromaa kultuuri ja keele alalõhoitmisõs mõtõlduid ettevõtmiisi, tekk’ Kultuuriministeerium eräle kultuuriprogrammi.

  Programm avitas hoita vana Võromaa umma näko, kultuuritraditsioonõ, kombit, käsitüümõistmist ja kiilt, and’ teedä programmi juht, Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõvvomiis Pedaniku Eino.

  2000–2009 tugõsi noid asju programm «Lõunaeesti kiil ja kultuur». Et võro ja mulgi kultuuriruumi omma selgehe eräle, sis tettigi no eräle programmi vana Võromaa ja Mulgimaa perändi hoitmisõs-arõndamisõs.

  Vana Võromaa kultuuriprogramm tugõ innekõkkõ vaimsõ kultuuriperändi ja keele alalõhoitmist vanal Võromaal aastil 2010–2013. Säält saava rahha küssü mitmõsugudsõ asotusõ (Kae kuulutust 4. lk päält!).

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!