Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
   
    
   
  Kartsepä Heino sugupuu 
    
  «Päält 1820. aastat panti perekunnanime, säält edesi om hää uuri, taasperilde, ku tulõ otsi talonimmi perrä, om asi keerulidsõmb,» oppas keriguraamatidõ perrä ummi sugulaisi üles löüdmä Eesti geneoloogia seldsi Võromaa osakunna juht Hinni Maimu (52).

  Keriguraamatit saa seoilmaaigu ka läbi Ilmavõrgu kaia. «No neo omma muiduki s’aksakiilse, vanaaigsõt kirja om rassõ lukõ, a kõik om ilosahe kirän: egä latsõ sündümise ja ristmise, perän leeritämise ja pulmakuupäiv,» kõnõl’ Hinni Maimu.

  Tä esi om peri Rõugõ kihlkunnast Nursist, parhilla eläs tä Puigal ja tüütäs Võro haigõmajan, om mõsupernaanõ. Umma sugupuud naas’ Maimu uurma 1999. aastagal.

  Ummi juuri tiid tä 1760. aastist pääle. Sai uurõn hulga vahtsõt teedüst. «Vanaimä oll’ sündünü Melts, mu teedä oll’ tä iks Vana-Nursiga köüdet, a tull’ vällä, et om hoobis Põlva kerigu alt, Kääpä kandist Vaaskilt peri,» selet’ tä.

  Tulõ Võromaa sugupuiõ näütüs

  Kuu ao peräst tulõ Võromaa muusõumin vana Võromaa sugupuiõ näütüs, tuu tetäs Eesti genealoogia seldsi 20. juubõliaasta puhul. Umma sugupuud võinu näüdädä Harglõ, Kanepi, Karula, Põlva, Rõugõ, Räpinä, Urvastõ ja Vahtsõliina kihlkunna suguvõsauurja. Näütüst saa kaia 3. paastukuu pääväst, pidolinõ vallategemine om 6. paastukuul (6.03.).

  «Võromaa sugupuiõ näütüs oll’ edimäst kõrda neli aastat tagasi, om plaan tuud ettevõtmist kõrrada,» kõnõl’ Hinni Maimu.

  Tä ütel’, et suguvõsu uurjit om egän vana Võromaa kihlkunnan. Varramba om kõrraldatu sugupuiõ näütüs Valgjärvel, Mõnistõ muusõumin, Rõugõn, Räpinäl, Urvastõn, Karulan ja Oravil.

  Eesti genealoogia seldsi Võromaa osakunnan om 27 liigõt. Kokko saias kõrra kuun Võromaa muusõumin.

  Hindä käe pääl umma sugupuud uurva inemise saava küssü seldsi käest nõvvo.

  Teedüst saa hinnmaimu@hot.ee, tel 5190 9744.


  Harju Ülle


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!