Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Lainõl husisõs Etkäriga
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, kõllanõ kirätsura 
    
  Mu meelest om Jänesse Lainõ viimätsel aol vana nõnasarvigu Etkäriga häste läbi saama naanu. Tuu om jo teedä, et ku koskil määnestki avaligumbat-suurõmbat sündüma nakkas, nii om Lainõkõnõ platsin nigu viis kopkast.

  Tritsutamise Euruupa meistrivõistluisil sai avvohindu üleandmisõ man mõlõmbit nätä, no mehkeldäse nä kuun tuu Kultuuripääliina projekti ümbre. Ja tullõm ei lasõki hinnäst kavva uuta: õkvalt tull’ sõnnom, et Tal’na ütistranspordi hinnalõ naatas jälki mano pandma!

  Tõnõ teedüs tull’ läbi Päävälehe: mitusada talinakõist sõidi nädäli algusõn Jänest. Nimelt võtt’ põh’aligu vahtsõndamisõ läbi tennü ID-piledisüstem läbi pangalingi masjidõ käest raha külh, a ID-piletit hinnäst tegüsäs es tii.

  Tuu näütäs, et kultuuriministri olõ-i meil määnegi tos’o nigu mõni armõdu kaitsõministri, kiä ei saa kuiõ kaupa uma vabahusõsamba lambikõisi palama.

  Aaviksuu või külh uma massinaga kahru alla aia, a ku as’as lätt, sõs Jänesse kõrval om tä poiskõnõ mis poiskõnõ.

  Ku otsma naada, sõs om Lainõl ja Etkäril ütitsit juuni viil ja viil.

  Kõiki meid panè ilda aigu sõnnom Vilja ja Etkäri lakjaminekist imehtämä. Ku president uma provvaga om riigi edimäne paar, sõs Savisaarõ olli kimmäle riigi tõnõ paar. Ja riigi kolmandas paaris olli viil ilda aigu Jänesse Lainõ ja Viljar, kiä saiva edimäst kõrda kokko 1984. aastaga 29. piimäkuul Eesti üliõpilasmalõva maaparandusrühmän, kon nä ütte brigaati trehvsi. 2007. aastaga 5. süküskuu Krooniga kirotas: «Täna tunnistab naine, et 22 aastat kestnud abielu on lõpujoonel. Abikaasa Viljar naudib ühist elu 40aastase Kariniga.»

  Nii, mis meil sõs om: puruslännü vabariigi tõnõ ja kolmas paar, ütistranspordi hinnanõsõminõ ja ID-piledikõrra kokkosadaminõ. Kuntsvisselüse EM ja Kultuuripääliina värk päälekauba... Ma arva, et piät olõma pümme, ku ei näe, et Etkäri ja Lainõ vahel midägi husisõs.

  Ülearvo tegüsäs tett Mupo. Kõik Tal’na bussipiätüse omma Mupo miihi täüs, nii tihtsäle täüs, et säält ei päse hiirgi ilma piletildä läbi, jänessest kõnõlamalda.

  Normanni kontrollit Mupo om nigu riik riigin. Ja et jänesse säänest tähelepandmist saava, tuu kõnõlas selgest hoitmisõst. Etkär om armunu ja viis, kuis tä umma armastust näütäs, om ütlemäldä romantilinõ. Tä pand uma armsa peräst kasvai liiklusõ saisma!

  Kujotagõ ette! Määne naasõsüä säändse as’a pääle häitsema ei nakka... Tekke perrä, romantigu!

  Kül nä pia kokko koliva. A seeni, ku Lainõ kultuuriministri om, võinu kultuurnõ inemine mu meelest õks kuun kõrra vai kats Jänest sõita.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!