Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
   
  Ku mineväaasta kor’as’ Riigimõtsa majandamisõ keskus teedüst perändkultuuri kotsilõ Võro ja Valga maakunnan, sis timahava võetas ette Põlva ja Tarto maakund.

  Minevä neläpäävä, 4. radokuul saiva Põlvan kokko ettevõtmisõst huvitõdu inemise.

  Näile tetäs 25.–26. radokuul opipäiv ja tuu lõpõtusõs valitas egä valla jaos vällä üts vanno asjo uurja – perändkultuuri inventiirjä.

  «Huviliidsi oll’ uutmalda pall’o, egä valla kotsilõ om parhilla inämb ku üts inventiirjä kandidaat,» ütel’ RMK perändkultuuri inventiirmise projekti juht Pommeri Vaike. «Uma juurõ ja kodokandi aolugu omma pall’odõ jaos iks tähtsä.»

  Ku kuu lõpun perändkultuuri uurja ja kirjapandja vällä valitas, sis andva neo inemise hindäst läbi valla- ja maakunnalehti teedä.

  Päält tuud saa näile kõlista vai kirota egä inemine, kiä tiid kõnõlda uma kodokandi vannust huunist, kotussõnimmist, mõtsateist ja tõisist edevanõmbidõ tegemiisiga köüdetüist as’ost.

  Kuis läts’ perändkultuuri uurminõ Võro ja Valga maakunnan, tuust kõnõldas hummõn kell 14 Valga muusõumin ja ülehummõn kell 14 Võromaa keskraamadukogon.

  Näüdätäs ka mõlõmba maakunna kotsilõ tettüt raamatut.


  Harju Ülle


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!