Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kunnakoori Umma Pitto!
   
  Uma Pido kõrraldaja härgütäse pitto minekis luuma ummamuudu kuurõ – kunnakuurõ. Neo saa kokko panda kas pere-, sugu-, sõprus- vai kogokunnast.

  Kunnakoori saava üten astu pido rongikäügin ja laulda pääkontsõrdil ütiskuurõ jao seen ütehelülidse lauluga.

  Kunnakoori liikmõ võinu viisi pitä. Koori kirjapandmisõl tulõ teedä anda, mitu miist, naist vai last koorin om, koori nimi ja mändse kihlkunna sildi all rongikäügin astu tahetas. Kirjapandmisõ paprõ saa kodolehe www.umapido.ee päält.

  «Oodami põnõva nimega kuurõ nigu näütüses Kooli oppajidõ tarõ kunnakuur vai Kalamiihi kunnakuur,» härgütäs Uma Pido projektijuht Ojari Triinu ettevõtmisõn üten lüümä.

  Egä kunnakuur vali koori pääkunna, kiä koori har’otamist kõrraldas ja avitas kõigil laulu selges oppi. Pääkunn om kutsut opipääväle 7. 03 kell 13 Võro instituuti (Võro liin, Tarto tn 48), kon har’otõdas laulmist, saa oppust ja laulikit. Nõvvo ja api saa küssü kunnakuurõ pääkunna Otsari Silja käest.

  Keväjä inne Umma Pito tulõ ka kunnakuurõ pääpruuv.

  Kae mano www.umapido.ee päält.


  UL

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!