Nummõr' 199
Radokuu 9. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Savvusann ilmaperändis!
 • Uudissõ
   
 • Uma Pido värsivõistlus
 •  
 • Kunnakoori Umma Pitto!
 •  
 • Põlva ja Tarto maakunnan naatas vanno asjo kirja pandma
 • Elo
   
 • Kost hää võro keele mõistminõ tulõ – iks kotost!
 •  
 • «Lemmik-poliitikus saa tuu, kiä masu är vii!»
 •  
 • 100 aastakka Taiva-Robi sünnüst
 •  
 • Ku joba sugupuud uurma nakkat, saa-i inämb pidämä
 • Märgotus
   
 • Kaplinski Jaan: ma olõ eloaig olnu piire pääl
 •  
 • Minkas meile piksepühä
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Uma Pido värsivõistlus
   
  Tõsõ Uma Pido lavastaja Trassi Raivo kuulutas vällä konkursi pido lõugahusõ (tunnuslause) jakkamisõs luulõtusõ vai sõnomiga.

  Lavastaja uut vahtsit esimuudu võrokeelitsit tekste, midä saanu pido lavastusõn pruuki. Konkursist võiva ossa võtta nii latsõ ku suurõ. Kõgõ tähtsämb om, et kirotõt tekst olõs uman keelen.

  «Umal Pidol om lõugahus «Ku keskkotus kimmäs, sõs ladva’ laulva’». Tahtnu taad laembas tetä ja vallalõ harota veidü pikembäs luulõtusõs vai sõnomis,» selet’ Trassi Raivo. «Olkõ tuu sõs regilaul vai sonett, vemmalvärss vai poliitpamflett, nal’alinõ vai tõsinõ, nelä vai tosina ria pääl... Tuu värsirida võisi avita seokandi keelest ja meelest arvu saia.»

  Kirotõdu teksti saatkõ triinu.ojar@wi.werro.ee pääle ildampa imäkeelepääväs (14.03.).

  Teksti man piässi olõma kirotaja nimi, vannus ja telehvoninummõr. Tekste hindas þürii. Latsi ja suuri inemiisi töid hinnatas eräle.

  Avvohinna omma vällä pandnu rahvamuusikatüütlüisi festival Moisekatsi Elohelü (priipiledi), Suurõtiimuusõm (perrepiledi videogiidiga), Savi turismitalo (jää-maa-purjekidega sõit), Taevaskoja Salamaa (majutus), Pesa hotell (lõuna katõlõ), MTÜ Piusamaa (retk Piusa kuupõhõ giidiga), Pokumaa (kinkekaardi) ja Nopri meierei (talojuust).

  Teedüst saa www.umapido.ee päält vai tel 5332 2153 (Ojari Triinu).


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!