Nummõr' 198
Vahtsõaastakuu 26. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Internet vii talokraami müüjä-ostja kokko
 • Uudissõ
   
 • Umma Pitto lätt ka tsiklimiihi kuur
 •  
 • Koori «Naasõ nurmõst» lauluproovi
 •  
 • Tennüspääväl kõnõlimi latsiga võro keelen
 •  
 • Kündlepäävä-mõtsaretk Karulan
 •  
 • Katõsa näütemängu, poolõ võro keelen
 • Elo
   
 • Pikk samm Uma Pido poolõ
 •  
 • Räpinä puutüüoppaja härgütäs kabajantsiku tüüpingi taadõ
 • Märgotus
   
 • Mustingu Ove: olõ maaga kässist ja jalust köüdetü
 •  
 • Kiilt ja põlist tarkust tulõ hoita
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Katõsa näütemängu, poolõ võro keelen
   
    
   
    
  Viitinä mehe Pähnä Raimondi kirotõdu näütemängõ raamadu «Katõsa näütemängu» edimäne näütämine oll’ puulpäävä, 23. vahtsõaastakuul (Raimondi 76. sünnüpäiv) Viitinä mõisamajan.

  «Ma olõ elupõlinõ võru miis, võru kiil om mullõ umanõ ja armas. Kiroda as’ust, minkast ma arvu saa. Kõik tan kaasi vaihel om elust võet, a veidikese om ka umalt puult manu pant. Ma olõ tahtnu niimuudu kirota, et näid olõs lava pääle säädi hää ja et nä kõlbasi maal mängmises,» ütel’ autor.

  Pähnä Raimondi näütemängõga omma rahva ette astnu Rõugõ ja Viitinä tiatritegijä. «Pööräst unõnäko» omma rõugõlasõ mängnü umakandi rahvalõ ni andnu muialpuul külälisetendüisi. Laembalt tunnõt om ka «Pööripäev», minka om koguni Võrun ülevaatusõl käüt.

  Seokõrd sai nätä juppi nal’atüküst «Kõrged külalised» Surju rahvamaja näütetsõõri ettekandõn.

  Näütemänguraamadu vällätulõgi iist kanè huult Pähnä Raimondi tütär Kostabi Ingrid. Raamadu kiräst’ OÜ Piip Tal’nast. Kaasõpildi pääl om Pähnä Raimondi projekti perrä ehitet Viitinä laululava, kaasõ veere pääl rahvarõivavüü. Säändse vüü omma koedu Pähnä Raimondi vällämõtõldu ja tettü massinaga. Langu värvmine ja vüüle viimädse vurhvi andminõ om Raimondi naasõ Elfriede hoolõs.


  Valpri Liina

   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!