Nummõr' 198
Vahtsõaastakuu 26. päiv 2010
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Internet vii talokraami müüjä-ostja kokko
 • Uudissõ
   
 • Umma Pitto lätt ka tsiklimiihi kuur
 •  
 • Koori «Naasõ nurmõst» lauluproovi
 •  
 • Tennüspääväl kõnõlimi latsiga võro keelen
 •  
 • Kündlepäävä-mõtsaretk Karulan
 •  
 • Katõsa näütemängu, poolõ võro keelen
 • Elo
   
 • Pikk samm Uma Pido poolõ
 •  
 • Räpinä puutüüoppaja härgütäs kabajantsiku tüüpingi taadõ
 • Märgotus
   
 • Mustingu Ove: olõ maaga kässist ja jalust köüdetü
 •  
 • Kiilt ja põlist tarkust tulõ hoita
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Kündlepäävä-mõtsaretk Karulan
   
  Kats päivä inne kündlepäivä, pühäpäävä, 31. vahtsõaastakuul kõrraldasõ RMK, Keskkunnaammõt ja MTÜ Maavillanõ Karula rahvuspargi keskusõn Ähijärvel kündlepäävä-retke.

  Käüdäs mõtsan luudusõ- ja ilmamärke otsman ja kaeman. Et pia om tulõman ka pudropäiv (vastlõpäiv), sis keedetäs suurmaputru ja juvvas naisipunatsäid. Kõnõldas vannust kündlepäävä kombist ja meisterdedäs ütenkuun kündlit.

  Kündlepäivä meelen pidämä oodõtas kõiki huviliidsi ja määnestki rahha tuu iist ei küstä. Tulla või terve perrega, üten võinu võtta suusa, kelgu vai käümise kepi.

  Kõrraldaja pallõsõ hindä tulõkist ette teedä anda karula.teabepunkt@rmk.ee, tel 782 8350 vai 5304 3504.

  UL

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!