Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
   
  Tõsõl joulupühäl panni E STuudio noorõ laulja Põlvan uma lauluga hõngu kinni hoitma tuhatkund inemist – joulu- ja üteliisi stuudio 20. hällüpäävä kontsõrt laulti katõlõ kultuurikeskusõ täüssaalilõ.

  Üles astsõva kontsõrt-, kammõr- tütärlatsi- ni latsikuur. Kõik 20 aastat omma nä Põlvan pühhi aigu üles astnu, nii neläl-viiel aastagal om kullõjit jagunu katõs kontsõrdis.

  Ku laulõti kolm ossa Tormisõ Veljo tsüklist «Talvõmustri», sõs «Virmaliisi» aigu olõssigi nigu põh’avalgusõ tsähvi kõrvun ni silmin käümä naanu. «Ütlemäldä illus, taa laulu aigu es julgu hingädägi,» kostu kullõjidõ suust.

  E STuudio päädirigent Lokko Külli kõnõl’, et opsõva Tormisõ «Talvõmustridõ» kattõ ossa minevä keväjä peet koorikonkursis «Tallinn 2009» iks hää mitu kuud.

  «Algusõn kaimi, et taast mi hinnäst joht läbi ei jürä,» tulõt’ Lokko miilde. A lõpus tunnistõdi E STuudio tütärlatsikuur «Tallinn 2009» kõgõ parõmbas latsikooris.

  E STuudio tütärlatsikoori kontsõrt tulõ vabariigi hällüpäävä puhul Vanemuisõ kontsõrdimajan.

  Sääl lauldas Tormisõ «Talvõmustridõ» kõik jao. Edesi lauldas taad ka rahvusvaihelidsõl koorikonkursil Viinin. Kammõrkooril tulõ jäl sõit konkursilõ Itaaliahe.

  E STuudio tütärlatsikoori konkursskuunsaisun laul 29–32 tütärlast ja Juurma Kaarli. E STuudio tütärlatsikoori abidirigent om Juurma Kersti.

  Laulmiisi jakkus ka kodokandin. 23. vahtsõaastakuul astutas üles Põlvan kontsõrdil «Noorõ ja klassiga»: üles astva E STuudio solisti üten Põlvamaa sümfooniaorkõstriga. 23. mahlakuul esinetäs Moosten vahtsõ kontsõrdisaali vallategemisel. E Stuudio tütärlatsi- ja kammõrkuur laul keväjä ka tõsõl Umal Pidol Põlva Indsikurmun.

  Umma Pitto mindäs hää meelega ja võrokeelitsit laulõ naatas opma urbõkuul.

  Allasõ Tiia

   
   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!