Nummõr' 197
Vahtsõaastakuu 12. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Lõõdsakeskus Põlva
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi tsõõriklaud tulõ Karilatsin
 •  
 • Umma Pitto lätt pia 2500 lauljat
 •  
 • Lauluproovi «Naisilõ nurmõst» ja «Miihile mõtsast»
 •  
 • Moostehe rahvamuusikat tegemä!
 •  
 • Noorõ pidävä perimüskultuurist
 •  
 • 23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
 • Elo
   
 • Üte üü katõ katsigu saiva 15
 •  
 • Luminõ pildioppus Aderi Arnega
 •  
 • Põlva noorõ lauli vällä põh’avalgusõ tsähvi
 • Märgotus
   
 • Ruitlasõ Olavi: elämi üle Ansipi, Savisaarõ ja ka Padari valitsusõ
 •  
 • Võromaal olõt vaba
 • Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  23. «Mino Võromaa» võistlus koolinuurilõ
   
  Latsi ja nuuri võrokiilside kirätöie võistlus «Mino Võromaa» tulõ joba 23. kõrda, and teedä võistlusõ kõrraldaja Võro instituut.

  Koolinuuri käest oodõtas võrokeelitsit juttõ, luulõtuisi, nal’ajuttõ, näütemängõ, katõkõnnit, märgotuisi, laulõ ja muid kirätöid. Teema vällämärkmise man pallõsõ kõrraldaja meelen pitä hindä vannusõrühmä teemasiid.

  1.–5. klassi teema:

  • kiiksuga jõulujutu
  • lõpulda luu (nuu, mink lõpp om ka luu algusõs)
  • vikakaari-värvi luu
  • ilosa lõpuga luu
  • luudus kõnõlas
  • vanavanõmbidõ meenutuisi

  6.–9. klassi teema:

  • kiiksuga jõulujutu
  • täämbädse päävä muinasjutu
  • absurdiluu Võromaa eläjist
  • kuimuudu pininuki kosmosõn (vai koolin, pääliinan jne) käve
  • upakil ilmaruum
  • luudus kõnõlas

  10.–12. klassi teema:

  • kiiksuga jõulujutu
  • võro kirändüse lätte
  • upakil ilmaruum
  • kõgõ parõmba unõjutu
  • kuimuudu pininuki kosmosõn (vai koolin, pääliinan jne) käve
  • luudus kõnõlas

  Kiiksuga jõulujutun või kirotaja umal fantaasial linnada laskõ – kirota kasvai tuust, kuimuudu hernehirmutis jõuluvana tüü hindäle sai vai suvikürvidsä seikluisist jõuluvana kingikotin.

  Latsi ja nuuri võistlustöid oodõtas ildambalt 1. radokuu (01.02) pääväs 2010 Võro instituuti. Tüü tulõ saata meili kadri@lootspill.ee pääle vai erändkõrran latsõ hindä käega kirotõdult Võro instituuti Tartu tn. 48, 65609 Võro liin. Üts osavõtja või saata võistlusõlõ kooni kolm tüüd.

  Kõgõ parõmba tüü avaldõdasõ sar’a «Mino Võromaa» 23. latsiraamatun. Suvõ lõpun om «Mino Võromaa» võistlusõ parõmbidõ vastavõtt ja raamadu kaejadsi Võrol.

  «Mino Võromaa» sar’a 23. raamadu pildi tsehkendäs Navitrolla.


   
   
   
  Uma Internetin
   
  Võro-Eesti
  sõnaraamat!!!